ZŠ Nové Město na Moravě

Svátek maminek

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 21. 05. 2017, 10:28

Svatek-maminek-2017-01Jak nejlépe říci mamince, že ji mám rád? Jak jen ji potěšit a popřát k svátku? Nad tím společně přemýšleli a lámali si hlavu v posledním měsíci žáci obou prvních tříd a jejich paní učitelky. Nejdříve vyráběli dárečky a přání, pilně nacvičovali.

Ve druhém květnovém týdnu pozvali maminky do svých tříd, aby jim poděkovali za jejich lásku a starostlivost. Připravili si besídku složenou z písniček, tanečků a básniček, které šly přímo od srdce. Děti se je učily tajně, aby maminky opravdu překvapily.

Slova úvodní básně vyjadřovala vše podstatné: „Není důležité, kdo ti dnes bude první přát, ale důležité je říci, maminko, mám tě moc rád." V průběhu besídky panovala ve třídě slovy nepopsatelná atmosféra – byla cítit láska, něha a neviditelné pouto, které mají maminky se svými dětmi. V mnoha očích se objevily slzy dojetí...

„Maminka je můj korálek, co nikdy nepustím z dlaní..." To byly závěrečné veršíky besídky, po kterých děti předaly maminkám své dárečky a přidaly velkou pusu.

Mgr. Markéta Ondráčková

Svatek-maminek-2017-02Svatek-maminek-2017-03Svatek-maminek-2017-04Svatek-maminek-2017-05

 

Duben ve školní družině

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 21. 05. 2017, 10:10

SD-duben-2017-01Měsíc duben prožily děti ze školní družiny s dalším v řadě poníků - tentokrát Sweetie Belle. Opět pro ně byla připravena spousta úkolů, které plnily, aby se Sweetie Belle mohla vrátit ke svým pony kamarádům. Hned začátkem měsíce čekala děti sportovní liga. Disciplínou tohoto měsíce byl skok přes švihadlo. Děti při venkovních aktivitách často přes švihadlo skáčou, a proto byly výsledky velmi potěšující.

V dubnu jsme se připravovali na svátek jara – Velikonoce. Děti kreslily velikonoční obrázky nejen s Little pony. V prvním a druhém oddělení vyráběly papírové zajíčky a slepičky, ve třetím oddělení velikonoční zápichy z filcu – tulipány. Všechny výrobky ozdobily a rozzářily naše třídy. A to nebylo všechno. Z drátků a korálků děti vyráběly květiny, kuřátka a vajíčka. Ze všeho nejvíce je bavilo zdobit voskem vyfouknutá vajíčka a vznikaly nádherné a originální kraslice. Již poosmé jsme putovali za pohádkou, tentokrát to byla pohádka O Smolíčkovi. Děti ji převyprávěly, kreslily i vymalovávaly, řešily bludiště, skládaly a lepily obrázky podle posloupnosti pohádky.

Třetí oddělení se vydalo za poznáním našeho města. Na kopci nad městem děti objevily „komínky". Jsou to větrací šachty od pivovarského sklepa, který se tam kdysi nacházel. A protože je z kopce krásný rozhled, děti určovaly, která důležitá místa v našem městě vidí. Nedělá jim problém ani rozpoznat novoměstské rybníky Cihelský, Klečkovský a Kazmírák. A kde je U Pusťáku? To se děti dozvěděly při vycházce Oborou. Na břehu Bezděčky stával opuštěný mlýn a možná tam i strašívalo. Také určovaly jarní květiny, a dokonce viděly stádo koz s kůzlátky.

22. duben – Den Země děti z celé družiny společně slavily soutěží. Přiřazovaly správné listy a plody ke stromům, doplňovaly číselnou řadu a spojením vznikla zeměkoule, luštily tajenku a osmisměrku, prověřily si znalost recyklace odpadků v testíku a určovaly, do které popelnice různé odpadky patří. K tomuto tématu se vztahovala i domácí aktivita. Děti měly pomáhat rodičům s odnášením odpadků a s jejich recyklací. A protože se děti na jaře těší na první vyjížďky na svých kolech, zopakovaly si, jaké mají mít vybavení, a připomněly si desatero cyklisty.

Ke konci měsíce na nás čekala příprava na čarodějnice. Všichni se těšili na pálení ohňů spojené s opékáním párků. Třídy zdobily nejenom kreslené obrázky, ale i vyrobené čarodějnice. Ve třetím oddělení to byly čarodějnice z vlny. Děti také řešily čarodějnické bludiště nebo třeba tajnou přísadu do lektvaru čarodějnic. Sweetie Belle se zatím nepodařilo zjistit, v čem je její největší nadání. V čem jsou dobré děti v naší družině, jsme zjišťovali v Talentmánii. Zhlédli jsme několik pohybových vystoupení, poslechli si písničky, prohlédli si kreslené obrázky nebo třeba nový model letadla z Chevy. Na závěr si děti našeho poníka vymalovaly a pokoušely se správně doplnit puzzle Sweetie Belle. I tento měsíc byly děti úspěšné a Sweetie Belle je zpět.

Naše dubnové aktivity si můžete prohlédnout ZDE.

Radka Maděrová

SD-duben-2017-02SD-duben-2017-03SD-duben-2017-04SD-duben-2017-05SD-duben-2017-06SD-duben-2017-07SD-duben-2017-08SD-duben-2017-09

 

 

 

 

 

 

Novoměstský rodák

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 21. 05. 2017, 09:36

Rodak-2017-01V úterý 9. května 2017 jsme se zúčastnili soutěže Novoměstský rodák, která se konala v Horácké galerii. Počasí sice nebylo nejlepší, ale aspoň nám nepršelo. Byly tam šesté třídy z obou novoměstských základních škol. Celou soutěž zahájil pan starosta Michal Šmarda. Celkem tam bylo pět stanovišť a z toho jedno nebylo soutěžní.

Úkoly podle nás byly lehké, i když jsme někdy tu chybičku udělali. Měli jsme tam i znalostní testík, který nám nedělal problémy. Dále jsme se sešli u kostela sv. Kunhuty, kde jsme si něco řekli o erbech a o historii. Šli jsme se podívat i do podzemí galerie, kde jsme hádali osobnosti.

Na konci soutěže jsme se hned výsledky nedozvěděli, a tak nám je později přišli říct do školy organizátoři soutěže - porazili jsme 2. ZŠ a na prvním místě byla 6.C, na druhém místě 6.A a na třetím místě se umístila 6.B. Soutěž Novoměstský rodák nám dala další vědomosti o našem městě a o jeho historii, které jsme vůbec nevěděli.

Veronika Smolíková, 6.C

Rodak-2017-02Rodak-2017-03Rodak-2017-04Rodak-2017-05

 

Svět poníků – záchrana Sweetie Belle

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 21. 05. 2017, 09:10

Sl-SD-Hra-07-01V dubnu jsme se pustili do záchrany Sweetie Belle. Je to malá ponička, která ještě nemá svoje znaménko, teprve se snaží přijít na to, v čem je talentovaná. Na nás bylo, abychom jí nějaké znaménko navrhli. Nakonec jsme se dohodli na notičce, protože ráda zpívá.

To bylo impulsem k zamyšlení i pro nás – povídali jsme si, radili se a vymýšleli, v čem je kdo dobrý a jaké by bylo jeho znamení. Podle toho mohl každý svůj talent předvést – vyrábělo se, cvičilo, zpívalo, vařilo, hrálo na klavír i tančilo. Dubnový Den Země jsme spolu s Bellou oslavili soutěžením, obrázky a spoustou kvízů a doplňovaček.

Vymysleli jsme vlastní verzi soutěže Milionář a uspořádali výstavku, protože „přátelská výzva" na duben zněla: vytvoř něco z odpadového materiálu. Po březnovém neúspěchu při sbírání razítek jsme se hodně polepšili a tentokrát se mohla Bella bez problémů vrátit mezi kamarády do Světa poníků.

Naši dubnovou činnost si můžete spolu s námi připomenout ZDE.

 Ivana Staňková

 

Poprvé jako ve škole

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 21. 05. 2017, 08:50

Skolacek-2017-01Ve čtvrtek 11. května 2017 za námi přišli na návštěvu budoucí prvňáčci, aby si zkusili, jaké to je usednout do školních lavic a celou jednu vyučovací hodinu si hrát a povídat ve třídě s paní učitelkou. Děti si s námi vyprávěly o jaru, změnách v přírodě, mláďatech hospodářských zvířátek, zahrály si hry a poslechly veselou pohádku. Nezapomněli jsme ani počítat, porovnávat, kreslit nebo skládat z písmenek první slovíčka.

Domů si budoucí školáčci odnášeli malé dárečky, které si sami vyrobili, a něco sladkého za odměnu na závěr. Myslím, že podle toho, co všechno už dnes umí, mohu říci, že budeme mít báječné prvňáčky. Na příští setkání, tentokrát s rodiči na informativní schůzce, se těší

Mgr. Marie Budíková

Skolacek-2017-02Skolacek-2017-03Skolacek-2017-04Skolacek-2017-05

 

Žákovský parlament 2016-2017 - 6. schůzka

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 21. 05. 2017, 08:39

Parlament10. dubna 2017 proběhla další schůzka členů Žákovského parlamentu.

Program:

 

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Soutěž Teifoc

4. Příprava akce žákovského parlamentu

3. Mapování situace v okolí školy a našem městě

5. Různé

Úvod patřil jako obvykle organizačním záležitostem a zhodnocení školních akcí za poslední měsíc. V tomto jarním období se toho děje plno, všechny akce byly hodnoceny kladně. V březnu pomohl ŽP s realizací soutěže Teifoc. Stavění domečků se líbilo, žáci 7.C a 8.C zvítězili ve školním kole a připravují se do dalšího kola soutěže.

Dalším bodem programu bylo plánování činnosti parlamentu. Jeho členové připravují zajímavou akci pro své spolužáky. Členové parlamentu mapovali situaci v okolí školy a v našem městě, sepisovali náměty a připomínky svých spolužáků. Problematice se budeme věnovat i nadále.

Mgr. Hana Knapčoková

 

Svátky, zvyky, pranostiky

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 17. 05. 2017, 16:26

Sl-SD-Svatky-2017-05Po Velikonocích jsme si moc neoddechli a už máme zase další témata k práci a povídání. Nejdřív celosvětový Den Země a po něm náš svatý Jiří, který otevírá jaro.

Hodně nás také zaměstnal a bavil zvyk pálení čarodějnic a následné vztyčování májek. Také jsme sledovali videa od kamarádů z projektu...

Ivana Staňková

Naši činnost si můžete připomenout zde:

 

 

Tejna z Potštejna

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 14. 05. 2017, 19:03

Zajezd-Potstejn-2017-01Zámek Potštejn, ležící se východních Čechách, se o posledním dubnovém víkendu převlékl do čarodějnického hávu a dostaveníčko si zde dali nejen kouzelníci a ježibaby ze všech koutů světa, ale také zájemci z řad našich dětí a jejich rodičů, věrných „zájezdníků".

Marnivá čarodějnice Tejna rozbila své kouzelné zrcadlo a nejenže nemohla čarovat, ale nesměla se zúčastnit ani reje o filipojakubské noci. Jediní, kdo jí mohli pomoci, byli návštěvníci zámku, kteří s ní prošli kouzelnou cestu, při které se Tejna naučila kouzlit, věštit z run, vařit lektvar krásy a nesmrtelnosti a vyložit budoucnost z karet. Ze zámecké jídelny se stala kamenná sluj, nejstarší místnost na zámku se proměnila v jedovou chýši, ve výstavní galerii vyrostl les s domkem babky kořenářky... Zajímá vás, jak to všechno dopadlo? Samozřejmě dobře - za pomoci všech zúčastněných bylo Tejně odpuštěno, v hudebním salonku dostala zpět své kouzelné zrcadlo a kolem opravdového stromu si s ostatními „čarodkami" stříhla závěrečný taneček...

Mgr. Pavlína Poláčková

Zajezd-Potstejn-2017-02Zajezd-Potstejn-2017-03Zajezd-Potstejn-2017-04Zajezd-Potstejn-2017-05

 

Oslavy Dne Země

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 12. 05. 2017, 12:02

EKOdort-2017-01Žáci prvního stupně oslavili letošní Den Země povídáním o myslivosti a lesnictví, pro žáky druhého stupně byla přichystána ekologická olympiáda. Součástí vědomostní soutěže byl i praktický úkol v podobě výtvoru jakéhokoliv živočicha z papírového materiálu. A že se sešla úžasná díla... První místo v teoretické části obsadila Lucie Kulíšková ze 7.B a Lucie Hlaváčová z 9.C. V praktické části zvítězila dvojice Tereza Halová a Tereza Rovenská z 9.C.

I členové školního Ekotýmu slavili Den Země a to upečením dortu ve tvaru zeměkoule. Škoda, že můžete posoudit pouze vzhled, nikoliv chuť. Slavnostní rozkrojení připadlo panu řediteli a pak přišla na řadu ochutnávka. Po dortu se jen zaprášilo.

Mgr. Martina Janíčková

EKOdort-2017-02EKOdort-2017-03EKOdort-2017-04EKOdort-2017-05

 

Exkurze 6. tříd do Brna

Napsal uživatel Zdeněk Havlík | 10. 05. 2017, 11:44

Ex-6AC-Brno-2017Hned druhý den po Velikonocích se třídy 6.A a 6.C vydaly na exkurzi do Brna. Všichni jsme se moc těšili. Největší překvapení přišlo hned ráno - silnice byly samý led a pořádně to klouzalo. Také paní učitelka Ficová uvízla na cestě do Nového Města na Moravě, a proto jsme se museli vydat bez ní...

Naší první zastávkou byla Vida – vědecké centrum a 6.A jela do Anthroposu. Ve Vidě pro nás připravili zajímavý program o magnetech a magnetickém poli. Vyzkoušeli jsme si i pár pokusů. Poté jsme měli čas na prohlídku dalších exponátů. Nakonec jsme se dozvěděli i něco o elektřině, například jak vzniká blesk.

Dopoledne uteklo jako voda a byl čas se vystřídat. Tentokrát jsme my odjeli do Anthroposu a 6.A zůstala ve Vidě. Po Anthroposu nás provedl pan průvodce a všechno nám důkladně ukázal a vysvětlil. Především vše o vývoji člověka. Až jsme došli do třetího patra, tedy na konec celé prohlídky, mohli jsme si všechno vyfotit a ještě jednou důkladně projít.

Domů jsme odjížděli plni nových vědomostí a s dobrou náladou. Už se těšíme na další exkurzi...

Michaela Pinterová, 6.C

 

Strana 1 z 63

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »