Uskutečněné akce

Exkurze 6. tříd do Brna

Zdeněk Havlík, 10. 05. 2017, 11:44

Ex-6AC-Brno-2017Hned druhý den po Velikonocích se třídy 6.A a 6.C vydaly na exkurzi do Brna. Všichni jsme se moc těšili. Největší překvapení přišlo hned ráno - silnice byly samý led a pořádně to klouzalo. Také paní učitelka Ficová uvízla na cestě do Nového Města na Moravě, a proto jsme se museli vydat bez ní...

Naší první zastávkou byla Vida – vědecké centrum a 6.A jela do Anthroposu. Ve Vidě pro nás připravili zajímavý program o magnetech a magnetickém poli. Vyzkoušeli jsme si i pár pokusů. Poté jsme měli čas na prohlídku dalších exponátů. Nakonec jsme se dozvěděli i něco o elektřině, například jak vzniká blesk.

Dopoledne uteklo jako voda a byl čas se vystřídat. Tentokrát jsme my odjeli do Anthroposu a 6.A zůstala ve Vidě. Po Anthroposu nás provedl pan průvodce a všechno nám důkladně ukázal a vysvětlil. Především vše o vývoji člověka. Až jsme došli do třetího patra, tedy na konec celé prohlídky, mohli jsme si všechno vyfotit a ještě jednou důkladně projít.

Domů jsme odjížděli plni nových vědomostí a s dobrou náladou. Už se těšíme na další exkurzi...

Michaela Pinterová, 6.C

 

Jak se co vyrábí...

Zdeněk Havlík, 25. 03. 2017, 10:06

Ex-Plastia-2017-01Věci... Jsou všude kolem nás, bereme je jako samozřejmé, je jich nepřeberné množství a slouží naší potřebě. Kde se však berou? Někdo je musel vymyslet a někdo vyrobit...

Do dvou odlišných výrobních provozů zavítali žáci obou pátých tříd naší školy a na vlastní oči se tak seznámili s tím, jak některé věci získávají svoji podobu. V prvním případě absolvovali exkurzi ve firmě Plastia v Novém Veselí, kde měli úžasnou možnost seznámit se s tím, jak vznikají nádoby na pěstování rostlin, zavlažovací konve či komponenty pro automobilový průmysl. Celý proces sledovali od úplného začátku až do jeho konce. Dozvěděli se, z čeho se zdejší výrobky vyrábí, jakou technologií, kdo a jak je kompletuje a následně distribuuje. Nejdéle se všichni zdrželi u stroje, který během několika minut vytvořil z malinkých plastových kuliček pohledný květináček.

Ve druhém případě byli u zrodu skleněné vázičky, která vznikala pod taktovkou zkušeného sklářského mistra. Na sklářskou píšťalu nabral roztavenou sklovinu a pak už před našimi zraky jen kouzlil... Výsledkem byla malinká vázička, která putovala do chladící pece, aby nepopraskala.

Hlavním cílem exkurze bylo, aby se žáci názorně seznámili s tím, jakým způsobem se vyrábí plastové a skleněné věci, a tím si upevnili a prohloubili své znalosti získané v hodinách přírodovědy.

Mgr. Pavlína Poláčková

Ex-Plastia-2017-02Ex-Plastia-2017-03Ex-Plastia-2017-04Ex-Plastia-2017-05

České korunovační klenoty na dosah

Zdeněk Havlík, 25. 03. 2017, 09:47

Ex-Klenoty-2017-01České korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou, nejcennějším a nejznámějším českým pokladem nevyčíslitelné hodnoty. Na ty pravé se obvykle jednou za pět let stojí několikahodinové fronty na Pražském hradě.

Žáci čtvrtých a pátých tříd naší školy však nechtěli čekat takovou dobu, a proto využili možnost, kterou právě v těchto dnech nabízí Hotel Gustava Mahlera v Jihlavě a navštívili zde, v Křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera výstavu jejich mistrovských replik. Dozvěděli se nejen celou řadu zajímavostí spojených s jejich vznikem, ale zhlédli i mnoho dalších exponátů připomínajících období středověku.

Ex-Klenoty-2017-02Ex-Klenoty-2017-03Ex-Klenoty-2017-04Ex-Klenoty-2017-05

 

 

 

 

Jejich program se však neomezil pouze na tuto výstavu. Jihlavská ZOO, která letos slaví šedesátiny, nabízí celou řadu výukových programů, takže by byla škoda toho nevyužít. Páťáci vyrazili na cestu kolem světa. Při svém putování po jednotlivých kontinentech se seznámili s jejich faunou i flórou a rozšířili si tak své znalosti o podnebných pásech, které jsou součástí učiva přírodovědy.

Čtvrťáci se pro změnu připravovali na blížící se Den vody. V teoretické části programu se dozvěděli o jejím koloběhu v přírodě, praktická část probíhala v areálu ZOO u výběhů vodních živočichů. Výuka se dá pojmout různými způsoby, a tak není vůbec na škodu čas od času opustit školní lavice a získávat nové vědomosti i mimo ně...

Mgr. Pavlína Poláčková

Ex-ZOO-2017-01Ex-ZOO-2017-02Ex-ZOO-2017-03Ex-ZOO-2017-04

 

 

 

 

Na skok do Vídně

Zdeněk Havlík, 10. 12. 2016, 10:25

Ex-Viden-2016-01Třídy 9.C a 7.C si naplánovaly, že zrealizují společnou návštěvu hlavního města sousedního Rakouska, a tak jsme se letos na podzim vydali na exkurzi do Vídně. Vyrazili jsme už brzy ráno a cesta nám pěkně utekla. Měli jsme toho naplánováno opravdu hodně, a tak nás moc nepotěšila menší kolona aut, která znamenala asi hodinové zpoždění.

Jakmile jsme dorazili do Vídně, navštívili jsme Vojenské muzeum zbraní - Arsenal. Tak velkou sbírku různých zbraní, uniforem a dokumentů jsem ještě nikde neviděla. Nejzajímavější bylo patro s exponáty z první světové války. Dokonce zde byl i originál automobilu, ve kterém byl zavražděn následník trůnu František Ferdinand d'Este.

Potom jsme navštívili Horní a Dolní Belveder. Byly to krásné zahrady se stejně zastřiženými stromky a plno vodních nádrží s vodotrysky. Před fontánou jsme se všichni vyfotili a mohli jsme jít dál. Byl to pěkný kousek cesty a najednou jsme byli v centru Vídně před katedrálou svatého Štěpána. Je to nádherná, majestátní katedrála z 12. století a my jsme si ji šli prohlédnout i zevnitř.

Na naší exkurzi jsme nemohli minout Hofburg – palácový komplex v centru Vídně, kde jsme si prohlédli krásná nádvoří a podívali se ke klenotnici hradu. To už byl ale čas jít dál a tentokrát bylo v plánu přírodovědné muzeum. To bylo skvělé a my jsme ani nevěděli, kam zajít dříve. Objevovat svět pohyblivých dinosaurů, vyvolat výbuch sopky, studovat nerosty, pavouky, ryby a hady nebo se dozvědět něco zajímavého z vesmíru?

Pan učitel nám pak povolil malou návštěvu luxusní ulice v centru - Mariahilfer Straße. Tady jsme pojedli naše poslední zásoby, a kdo chtěl, mohl jít na něco dobrého do různých obchůdků a nakoupit suvenýry. Holky s paní učitelkou Marcelou Slámovou pak nakoupily spoustu zbytečností a my mohli směřovat ke zlatému hřebu dne – Prateru. Došli jsme společně k velkému Vídeňskému kolu a tam jsme se vyfotili a svezli. Pohled z kola byl úžasný. Viděli jsme vše jako na dlani, jenom kabinka byla celá zadýchaná, protože byla úplně plná.

To už nám zbývalo jen deset minut a náš čas ve Vídni vypršel. Nakonec jsme všichni všechno stihli a šťastně se sešli před autobusem. Velké poděkování patří paní učitelce Poláčkové za její vodící rukavičku, paní učitelce Slámové a panu učiteli Slámovi za dozor a trpělivost, paní učitelce Kozárové za její krásné vyprávění o Vídni a hlavně panu řidiči, že nás šťastně dovezl. Děkujeme za krásně strávený den...

Veronika Jamborová, 7.C

Ex-Viden-2016-02Ex-Viden-2016-03Ex-Viden-2016-04Ex-Viden-2016-05Ex-Viden-2016-06Ex-Viden-2016-07Ex-Viden-2016-08Ex-Viden-2016-09

 

 

 

 

 

Exkurze 8.A na Žďas a IPS

Zdeněk Havlík, 27. 11. 2016, 11:50

Ex-IPS-2016-01V úterý 8. listopadu 2016 se naše třída 8.A vypravila na exkurzi do Žďáru nad Sázavou do výrobní společnosti ŽĎAS. Bylo to tam zajímavé a spolužáci říkali, že to v jedné hale vonělo jako vánoční prskavky, v druhé jako velikonoční vosk, kterým se barví vajíčka, a v poslední to prý nevonělo, ale spíše zapáchalo.

Po skončení exkurze jsme se přemístili na Informační a poradenské středisko ve Žďáru nad Sázavou, kde to bylo zajímavější, protože jsme se bavili s paní Synkovou o našem budoucím zaměstnání. To bylo pro nás záživnější. Poté jsme přemluvili paní učitelky a zašli jsme si na rychlý nákup do Kauflandu. Pak už jenom na vlak a rychle domů...

Monika Vítková a Helena Bílková, 8.A

Ex-IPS-2016-02Ex-IPS-2016-03

Návštěva u rybářů

Zdeněk Havlík, 20. 10. 2016, 20:15

Sadky-2016-01V rámci výuky přírodopisu navštívili žáci sedmých tříd novoměstské sádky. Zopakovali si stavbu těla ryb i způsob života a měli možnost prohlédnout si zástupce dravých i býložravých ryb. Viděli např. mníka jednovousého, candáta obecného, cejna velkého... Z těch známějších pak kapra obecného, lína obecného apod. Největší úspěch u žáků mělo asi tříleté „miminko" sumce velkého.

Počasí nám sice příliš nepřálo, ale zimu a mrholení vyvážily zážitky a zajímavé informace. Tímto děkujeme panu Mikešovi, který pro nás tuto exkurzi zajišťuje už několikátým rokem.

Mgr. Martina Janíčková

Sadky-2016-02Sadky-2016-03Sadky-2016-04Sadky-2016-05

Na výstavě českého strakatého skotu

Zdeněk Havlík, 25. 09. 2016, 10:13

Kravy-2016-01Již tradičně na začátku školního roku naši žáci rádi navštěvují výstavu českého strakatého skotu v Radešínské Svratce. Zhlédnout mohli i letos spoustu zvířectva, zemědělské techniky moderní i té z dob dřívějších a samozřejmě si projít stanoviště s úkoly a načerpat spoustu informací o zemědělství. Nesměly chybět ani drobné dárky – plakáty, zmrzlina, kalendáře, tašky..., které návštěvníci dostali od jednotlivých vystavovatelů.

Mladší žáci si vše vyzkoušeli za doprovodu třídních učitelek a ti starší si samostatně prošli především to, co je nejvíce lákalo. Strávili jsme příjemné, slunečné a naučné dopoledne. Za dva roky se budeme opět těšit...

Mgr. Erika Oravcová

Kravy-2016-02Kravy-2016-03Kravy-2016-04Kravy-2016-05

Žákovský parlament v Poslanecké sněmovně

Zdeněk Havlík, 30. 06. 2016, 19:55

Ex-Parlament-2016-01My, kteří jsme členy Žákovského parlamentu a snažíme se nějakým způsobem pomoci při vylepšování naší školy, jsme jako odměnu za celoroční činnost absolvovali exkurzi do Prahy do Parlamentu České republiky, konkrétně do Poslanecké sněmovny.

V Praze jsme si nejprve prošli Václavské náměstí a potom jsme metrem zamířili do Poslanecké sněmovny. Chvilku nám sice trvalo, než jsme našli správný vchod, jelikož Poslaneckou sněmovnu tvoří komplex několika budov, ale vše dobře dopadlo. Jako první nás čekalo video o činnosti poslanců. Dále následovala prohlídka zasedacího sálu a budovy s podrobným výkladem. Škoda jen, že poslanci měli „poslanecký týden" a nikoho jsme tedy nepotkali.

Po Poslanecké sněmovně následovala oddychová část. Lanovkou jsme se svezli na Petřín a vyšlápli jsme si na Petřínskou rozhlednu. Zavítali jsme i do bludiště. Pak už následoval všemi vytoužený cíl - obchodní centrum Palladium. Všichni jsme s plnými bříšky i taškami zamířili na vlak a většina z nás část cesty prospala. Výlet byl super a klidně bychom si ho zopakovali...

Michaela Heralová, 9.C

Ex-Parlament-2016-02Ex-Parlament-2016-03Ex-Parlament-2016-04Ex-Parlament-2016-05

Šesťáci na půzkumu městského úřadu

Zdeněk Havlík, 07. 05. 2016, 09:33

Ex-MU-2016-01Během března a dubna žáci šestých tříd navštívili v rámci občanské výchovy městský úřad našeho města. Po teoretickém seznámení s tím, proč v každé obci musí něco takového být, co má vůbec takový úřad na starosti a kdy ho mohou jako občané potřebovat, mohli tedy nahlédnou i takříkajíc "pod pokličku" a podívat se na práci úředníků zblízka.

Celým úřadem všechny skupiny velice ochotně provedla paní PhDr. Žofie Řádková a dětem popovídala o historii města i úřadu, zprostředkovala jim setkání s paní matrikářkou, s úřednicemi vnitřního odboru, kde se vyřizují pasy a občanské průkazy, a dvěma skupinám se podařilo potkat se i s panem starostou.

Je velice milé, že si děti mohou všechno i vyzkoušet, a tak zadávaly paní matrikářce svá data narození a ona hádala jejich jména, zkoušely se fotit na pasy a někteří si vyzkoušeli, jak se vytváří biometrický údaj do pasu – otisk prstu. Na konec děti dostaly i drobné upomínkové předměty a z úřadu odcházely nadšené, že se dozvěděly něco nového nebo že se doma mohou pochlubit, co všechno viděly.

Městskému úřadu v Novém Městě na Moravě - a hlavně paní Řádkové - chceme tímto velmi poděkovat za ochotu a trpělivost, kterou nám věnovala.

 Mgr. Dagmar Svobodová

Ex-MU-2016-02Ex-MU-2016-03Ex-MU-2016-04Ex-MU-2016-05

Strana 1 z 6

« 1 2 3 4 5 6 »