Jednání parlamentu

Žákovský parlament 2016-2017 - 6. schůzka

Zdeněk Havlík, 21. 05. 2017, 08:39

Parlament10. dubna 2017 proběhla další schůzka členů Žákovského parlamentu.

Program:

 

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Soutěž Teifoc

4. Příprava akce žákovského parlamentu

3. Mapování situace v okolí školy a našem městě

5. Různé

Úvod patřil jako obvykle organizačním záležitostem a zhodnocení školních akcí za poslední měsíc. V tomto jarním období se toho děje plno, všechny akce byly hodnoceny kladně. V březnu pomohl ŽP s realizací soutěže Teifoc. Stavění domečků se líbilo, žáci 7.C a 8.C zvítězili ve školním kole a připravují se do dalšího kola soutěže.

Dalším bodem programu bylo plánování činnosti parlamentu. Jeho členové připravují zajímavou akci pro své spolužáky. Členové parlamentu mapovali situaci v okolí školy a v našem městě, sepisovali náměty a připomínky svých spolužáků. Problematice se budeme věnovat i nadále.

Mgr. Hana Knapčoková

 

Žákovský parlament 2016-2017 - 5. schůzka

Zdeněk Havlík, 05. 03. 2017, 19:42

Parlament27. února 2017 proběhla pátá schůzka Žákovského parlamentu v tomto školním roce.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Soutěž Teifoc

4. Sněhuláci pro Afriku

5. Mapování situace v okolí školy a našem městě

6. Různé

Začali jsme jako obvykle organizačními záležitostmi. Žáci zhodnotili uskutečněné školní akce za uplynulý měsíc – vše bylo hodnoceno pozitivně. Největší radost měli všichni z lyžařského výcviku, který letos proběhl pro sedmé, osmé i deváté třídy a který si všichni pořádně užili.

Paní učitelka Oravcová přišla mezi nás s představením soutěže Teifoc. Jedná se o soutěž ve stavění domečků z opravdových cihel (tedy spíš cihliček) a malty, neboť vše je ve zmenšeném měřítku. Stavebnice škola získala od Kraje Vysočina díky zapojení do projektu ve spolupráci se SOŠ Nové Město na Moravě. Soutěžit za každou třídu 6.-8. ročníku mohou čtyřčlenná družstva. Školní kolo soutěže proběhne ve středu 8. 3. 2017 ve 13.20 hodin v žákovské dílně.

Následovala diskuse o akci Sněhuláci pro Afriku. Akci se nám zatím nepodařilo zrealizovat. Sněhu bylo sice dostatek, ale byl tak zmrzlý, že se z něj nedalo postavit vůbec nic, natož sněhuláky. A po návratu z jarních prázdnin bylo po sněhu. Počkáme, jestli se k nám zima alespoň na chvíli nevrátí, a uvidíme. Kdyby už nenasněžilo, zkusíme si poradit jinak...

Při minulých schůzkách našeho parlamentu jsme řešili různé záležitosti týkající se školy. Občas jsme narazili na problémy i mimo školu – v blízkém okolí školy či v našem městě vůbec. Pokud máte i vy nápad, co by se mohlo zlepšit či co vám tady chybí, dejte nám vědět.

V závěru setkání proběhlo zhodnocení a plánování činností na druhé pololetí školního roku.

Mgr. Hana Knapčoková

Žákovský parlament 2016-2017 - 4. schůzka

Zdeněk Havlík, 18. 01. 2017, 19:36

Parlament16. ledna 2017 se uskutečnila čtvrtá schůzka Žákovského parlamentu.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Sněhuláci pro Afriku – plánovaní a organizace akce

4. Různé

Stěžejním tématem další schůzky členů Žákovského parlamentu bylo plánování a případná organizace akce „Sněhuláci pro Afriku". Naše škola se rozhodla zapojit do projektu, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.

O termínu konání akce bude škola žáky i veřejnost v závislosti na počasí předem informovat. Rádi bychom pomohli dobré věci, protože pro africké děti není cesta do školy každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem...

Mgr. Marcela Slámová

Žákovský parlament 2016-2017 - 3. schůzka

Zdeněk Havlík, 15. 12. 2016, 19:30

Parlament12. prosince 2016 se členové Žákovského parlamentu sešli již potřetí v tomto školním roce.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Mapování zájmů žáků o kulturní, sportovní, vzdělávací a společenské akce

4. Různé

I na třetí schůzce Žákovského parlamentu hodnotili jeho členové nedávno uskutečněné školní akce. Ve všech ročnících žáci opět vyjádřili maximální spokojenost. Hlavním úkolem prosincového setkání bylo zmapovat zájmy žáků o různé kulturní, sportovní, vzdělávací a společenské akce. Návrhů se sešlo skutečně mnoho a některé bude jistě možno v budoucnu i zrealizovat. Největší zájem je o zahraniční jazykové zájezdy, děti by však uvítaly i muzikály, divadla či různé sportovní aktivity. Mapování zájmů žáků bude nyní úkolem pro celé třídní kolektivy v rámci jednotlivých třídnických hodin.

 Mgr. Marcela Slámová

Žákovský parlament 2016-2017 - 2. schůzka

Zdeněk Havlík, 24. 11. 2016, 19:23

ParlamentZačátkem listopadu 2016 proběhla druhá schůzka členů Žákovského parlamentu.

Program:

1. Úvod

2. Zhodnocení školních akcí

3. Plán činností parlamentu ve školním roce 2016-2017

4. Různé

 

Po úvodních organizačních záležitostech proběhlo tradiční hodnocení školních akcí, kterých se žáci během předchozího měsíce zúčastnili. Zástupci jednotlivých ročníků hodnotili téměř všechny akce jako zajímavé a pro výuku přínosné. Líbily se např. besedy v knihovně, programy primární prevence, beseda o obojživelnících aj. Jsme touto cestou rádi za zpětnou vazbu, kterou od žáků k proběhlým akcím dostáváme. Víme, co má pak smysl zajišťovat i nadále.

Dalším bodem programu bylo plánování činnosti parlamentu. Jeho členové by rádi v letošním školním roce na jaře uspořádali zajímavou akci pro své spolužáky, předkládaly se tedy náměty, o kterých se následně diskutovalo. Vše ještě zůstává otevřené pro další jednání. Členové parlamentu dále mapovali situaci ve škole a sepisovali různé připomínky a nové náměty, co by chtěli ve škole ještě zlepšit, upravit, zajistit...

Žákovský parlament měl i hosty – žáci 9.B přišli s konkrétními dotazy, které se týkaly školních exkurzí a výletů. Daná problematika bude řešena v rámci třídnických hodin. Na další schůzce v prosinci probereme a vyhodnotíme veškeré náměty ze strany žáků.

Mgr. Marcela Slámová

Více článků...

Strana 1 z 3

« 1 2 3 »