Akce školní družiny

Otvírání studánek

Zdeněk Havlík, 27. 06. 2017, 19:00

SD-Studanky-2017-0131. květen patří otvírání studánek. K tomuto dni jsme měli naplánované dvě akce. První proběhla ve čtvrtek 18. května. Celá družina se sešla na školním dvoře. Děti se rozdělily po třídách do dvojic a malovaly křídami. Téma otvírání studánek jsme propojili s duhovým poníkem Rainbow Dashem, kterého jsme se v květnu pokoušeli vrátit mezi jeho kamarády. Děti malovaly opravdu krásné obrázky a bylo velmi obtížné vybrat nejlepší kreslíře. Vítězné dvojice byly odměněny pastelkami, které nám věnoval pan starosta. Ale nikdo nemusel být smutný, protože na závěr všichni dostali sladkou odměnu.

Otvírání studánek jsme si připomněli i v pátek 26. května 2017. Čekala nás turistická vycházka do lokality Hrnečnice – mokřadu s tůněmi pod koupalištěm. Na vybudování naučné stezky a několika tůní pro záchranu obojživelníků se podílela i naše škola s Ekotýmem. Hned na začátku dostaly děti za úkol pozorovat přírodu kolem sebe, zejména rostliny, keře a stromy. Na závěr je totiž čekala soutěž o nejlepšího pozorovatele. Počasí nám přálo a cesta podél potůčku nám rychle ubíhala. U tůněk jsme si na naučných tabulích přečetli zajímavosti o mokřadlech, a dokonce jsme mohli pozorovat i několik žabek.

Po krátkém odpočinku jsme si zasoutěžili v hodu šiškou na cíl a přes hráz koupaliště jsme se vydali na zpáteční cestu. A kdo vyhrál naši poznávací soutěž? Byla to Esterka Marcinko, které blahopřejeme.

Radka Maděrová, Jaroslava Košíková

SD-Studanky-2017-02SD-Studanky-2017-03SD-Studanky-2017-04SD-Studanky-2017-05