Netradiční vyučování

Stromeček pro zvířátka

Zdeněk Havlík, 22. 12. 2013, 17:18

strom-les-01strom-les-02Ve středu 18. prosince se 2.A vydala ke Třem křížům. Šli jsme zvířátkům nazdobit vánoční stromeček. V rámci prvouky jsme si popovídali o přezimování zvířat, o odletu ptáků do teplých krajin apod. A v rámci tělesné výchovy jsme si protáhli tělo. Někteří mnohem víc než v hodině tělocviku, protože takový výšlap na Tři kříže dá jednomu zabrat.

Počasí nám přálo, i když mrzlo, až praštělo. Ale ve vánici by se šlo mnohem hůř. U nazdobeného stromečku došlo také na hudební výchovu, protože jsme si zazpívali společně několik koled. Velký dík patří rodičům, kteří doma pomohli dětem dobroty pro zvířátka nachystat a upravit do podoby vánočních ozdob a řetězů.

Mgr. Jaroslava Truksová