Netradiční vyučování

O hodinách a s hodinami ve 2.A

Zdeněk Havlík, 18. 01. 2014, 17:37

Hodiny-2A-01V úterý 14. ledna 2014 bylo celé vyučování ve 2.A zaměřeno na hodiny a vše s nimi spojené. V matematice jsme se učili jednotky času a počítali hodiny. V českém jazyce jsme pracovali s básničkou o hodinách, vyhledávali jsme v ní druhy vět, samohlásky a souhlásky. Také jsme četli pohádku O líných hodinách a zbrklém budíčku.

V prvouce jsme si povídali o tom, na co lidé nemají čas a proč. Snažili jsme se najít řešení, aby času bylo víc. A na co čas podle dětí nezbývá? Na hraní, výlety, kamarády... ale někdy také na mazlení a lásku. A ta řešení? Rychleji vypracovat domácí úkoly, nevysedávat u počítače, rodiče by si nemuseli práci nosit domů, nepracovat o víkendech, vzít si dovolenou,...

Také jsme se učili určovat čas na papírových hodinách, a protože všichni pěkně pracovali, tak nám vyšel čas i na zábavu. Společně jsme se podívali na pohádku Jak Křemílek a Vochomůrka měli hodiny se zlou kukačkou. Poslední hodinu ve výtvarné výchově jsme si prohlíželi různé druhy hodin a děti zkusily hodiny navrhnout a namalovat.

Mgr. Jaroslava Truksová

 Hodiny-2A-02Hodiny-2A-03Hodiny-2A-04Hodiny-2A-05