Netradiční vyučování

Masopustní úterý ve 2.A

Zdeněk Havlík, 18. 03. 2014, 08:22

Masopust-2A-2014-01Masopust jsme si letos ve 2.A pořádně užili! Loni nám masopustní úterý vyšlo na jarní prázdniny, tak jsme si to letos vynahradili. Četli jsme, povídali si, počítali jsme masopustní slovní úlohy a příklady s klaunem, učili se říkadla, luštili křížovky, jedli slaninu, skládali slova, zpívali jsme... A hlavně jsme pekli masopustní koblížky. To byla vůně a dobrota!

Mgr. Jaroslava Truksová

 

 

 Masopust-2A-2014-02Masopust-2A-2014-03Masopust-2A-2014-04Masopust-2A-2014-05

 

Mazlíci, mazlíčci a vymazlenci

Zdeněk Havlík, 11. 03. 2014, 07:35

Mazlici-2014-01Ekologicko přírodopisná praktika se v únoru nesla v duchu chovatelství. Žáci se seznamovali se zásadami chovu domácích mazlíčků i hospodářských zvířat a při této příležitosti si donesli názorné ukázky „vlastního chovu". Seznámili ostatní s péčí o domácí zvířata, poradili, jak pečovat o jejich srst, peří, čím krmit, jak často měnit podestýlku a podobně.

Vyučováním se neslo spokojené pohvizdování a „brebentění" andulky Pepíka, nervózní podupávání králíka a neustálé šramocení křečků Hrabíka a Nesquicka. Bylo to příjemné zpestření výuky...

Mgr. Martina Janíčková

Mazlici-2014-02Mazlici-2014-03Mazlici-2014-04Mazlici-2014-05 

Co je to láska?

Zdeněk Havlík, 25. 02. 2014, 14:14

Cerveny-den-2014-01Tak takovouto filozofickou otázkou začínaly děti z 2.A vyučování v pátek 14. února 2014. Nezaobíraly se však jen touto otázkou, ale psaly si vzájemně srdíčkový dopis, četly a povídaly si o kamarádství a pomoci. V geometrii při vytváření srdíčka si zopakovaly, co je bod, úsečka, přímka, ale třeba i lomená čára. A v prvouce došlo i na lásku k domácím mazlíčkům.

Všechno v tento den bylo červené, srdíčkové, dokonce i svačiny! A cože je to ta LÁSKA? Láska je pusa, mazlení, maminka, tatínek, kamarádi, nebýt na světě sám... a takové to chvění u srdíčka...

Mgr. Jaroslava Truksová

 Cerveny-den-2014-02Cerveny-den-2014-03Cerveny-den-2014-04Cerveny-den-2014-05

Slavnostní pololetní den

Zdeněk Havlík, 09. 02. 2014, 09:38

Pololeti-2014-2A-01Tak je za námi 1. pololetí letošní školního roku. 30. ledna 2014 se rozdávalo pololetní vysvědčení a ve 2.A jsme tento den trávili opět trošku netradičně. První hodinu ve slohu si děti losovaly kamaráda, kterému měly za úkol vyrobit vysvědčení. Každý se tak na chvilku proměnil na pana učitele nebo paní učitelku.

Nehodnotily se jen klasické předměty, jako je český jazyk nebo matematika, ale třeba také pomoc kamarádům, úsměv apod. Někteří přidali i slovní hodnocení. Matematice vládly tento den slovní úlohy, které se týkaly počítání chlebíčků, chuťovek a dalších dobrot. No, některým se už během počítání sbíhaly sliny, však se svačinová přestávka blížila!

Během ní děti vyráběly obložené chlebíčky, jednohubky apod. Po přípravě malého rautu došlo také na bouchání šampaňského. Zde se zapotila zejména paní učitelka - hlavně nikoho netrefit špuntem, nezničit osvětlení a nedej bože přístroj na interaktivní tabuli! Poté jsme si vzájemně přiťukli, popřáli si hodně úspěchů do dalšího pololetí a konečně se pustili do jídla. Pak už paní učitelka nestíhala ani fotit a měli jsme co dělat, abychom vše zvládli. Předávali jsme si svá vysvědčení, vyhodnotili jsme půlroční sbírání diamantů a zhodnotili celý půl rok. Děti dostaly povídání a dopis na prázdniny a úplně na závěr – konečně!!! – vysvědčení...

Mgr. Jaroslava Truksová

 Pololeti-2014-2A-02Pololeti-2014-2A-03Pololeti-2014-2A-04Pololeti-2014-2A-05

O hodinách a s hodinami ve 2.A

Zdeněk Havlík, 18. 01. 2014, 17:37

Hodiny-2A-01V úterý 14. ledna 2014 bylo celé vyučování ve 2.A zaměřeno na hodiny a vše s nimi spojené. V matematice jsme se učili jednotky času a počítali hodiny. V českém jazyce jsme pracovali s básničkou o hodinách, vyhledávali jsme v ní druhy vět, samohlásky a souhlásky. Také jsme četli pohádku O líných hodinách a zbrklém budíčku.

V prvouce jsme si povídali o tom, na co lidé nemají čas a proč. Snažili jsme se najít řešení, aby času bylo víc. A na co čas podle dětí nezbývá? Na hraní, výlety, kamarády... ale někdy také na mazlení a lásku. A ta řešení? Rychleji vypracovat domácí úkoly, nevysedávat u počítače, rodiče by si nemuseli práci nosit domů, nepracovat o víkendech, vzít si dovolenou,...

Také jsme se učili určovat čas na papírových hodinách, a protože všichni pěkně pracovali, tak nám vyšel čas i na zábavu. Společně jsme se podívali na pohádku Jak Křemílek a Vochomůrka měli hodiny se zlou kukačkou. Poslední hodinu ve výtvarné výchově jsme si prohlíželi různé druhy hodin a děti zkusily hodiny navrhnout a namalovat.

Mgr. Jaroslava Truksová

 Hodiny-2A-02Hodiny-2A-03Hodiny-2A-04Hodiny-2A-05

Stromeček pro zvířátka

Zdeněk Havlík, 22. 12. 2013, 17:18

strom-les-01strom-les-02Ve středu 18. prosince se 2.A vydala ke Třem křížům. Šli jsme zvířátkům nazdobit vánoční stromeček. V rámci prvouky jsme si popovídali o přezimování zvířat, o odletu ptáků do teplých krajin apod. A v rámci tělesné výchovy jsme si protáhli tělo. Někteří mnohem víc než v hodině tělocviku, protože takový výšlap na Tři kříže dá jednomu zabrat.

Počasí nám přálo, i když mrzlo, až praštělo. Ale ve vánici by se šlo mnohem hůř. U nazdobeného stromečku došlo také na hudební výchovu, protože jsme si zazpívali společně několik koled. Velký dík patří rodičům, kteří doma pomohli dětem dobroty pro zvířátka nachystat a upravit do podoby vánočních ozdob a řetězů.

Mgr. Jaroslava Truksová

Mikuláš ve 2.A a čertovské vyučování

Zdeněk Havlík, 16. 12. 2013, 19:19

Mikulas-2A-015. prosince jsme usedli do lavic jako andílci a čertíci. Ne že bychom normálně nebyli čertíky a anděly, ale tentokrát jsme jimi byli se vším všudy. Jaké tedy bylo překvapení těch „doopravdických", kteří k nám přišli s nadílkou – prý tolik konkurence najednou! A proto jsme se jich skoro vůbec nebáli. Zvládli jsme jim zazpívat i říci básničku a vysloužili si košíček s nadílkou.

Po rozbalení pytlíčků nás čekala čertovská matematika, čertovské čtení, zatancovali jsme si čertovský taneček a na památku jsme si vyrobili andílka. Druhý den jsme to naše čertování uzavřeli v galerii, která si pro děti připravila čertovské vyučování. Tam se nám taky moc líbilo!

Mgr. Jaroslava Truksová

 Mikulas-2A-02Mikulas-2A-03Mikulas-2A-04Mikulas-2A-05

Polštářkový den ve 2.A

Zdeněk Havlík, 08. 12. 2013, 17:51

Polstare-01Ve středu 25. listopadu 2013 jsme si ve 2.A opět zpestřili vyučování. Děti přišly v tento den do školy se svým nejoblíbenějším polštářkem. Tedy ne úplně všechny - pár dětí zapomnělo, tak jim polštářky zapůjčili třeťáci. Tímto jim ještě jednou móóóc děkujeme.

Celý den jsme tedy věnovali polštářkům a všemu, co k nim patří. V českém jazyce jsme tvořili slova, psali polštářkové věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací, četli jsme pohádku O polštáři a peřině. V matematice jsme prodávali polštářky, počítali slovní úlohy a polštářkové příklady.

V tělocviku čekal na děti hod polštářem do dálky, polštářová honička, rozcvička, soutěže a hlavně na závěr polštářková bitva. Tu si teda všichni moc užili! A v prvouce jsme si povídali o usínání a zimním spánku...

Mgr. Jaroslava Truksová

 Polstare-02Polstare-03Polstare-04Polstare-05

 

Trocha exotiky

Zdeněk Havlík, 09. 11. 2013, 18:23

Exotika-2013-01Koncem října žáci 7. ročníku již netrpělivě očekávají hodiny přírodopisu, kdy se pro zpestření výuky mohou seznámit na vlastní kůži s exotickými plazy. Již tradičně se hlavními účinkujícími staly krajta královská jménem Růženka a neméně atraktivní agama vousatá Adélka...

Obě krásky jako vždy ochotně zapůjčil pan učitel Petr Smékal...

Mgr. Martina Janíčková

 

 

 Exotika-2013-02Exotika-2013-03Exotika-2013-04Exotika-2013-05

Strašidelné vyučování ve 2.A

Zdeněk Havlík, 04. 11. 2013, 19:12

Strasidla 2013-01Opět po roce usedli 31. října 2013 ve 2.A do lavic strašidla, upíři, čarodějnice a další tajemné bytosti. Ne že bychom byli tak velikými příznivci Halloweenu, i když večerní „koledování" ve strašidelných převlecích by nebylo k zahození, ale v rámci takové té podzimní duchařské nálady je fajn usednout do lavic jako strašidla a duchové. Jen letos nám počasí vůbec nepřálo - celé dopoledne svítilo do třídy sluníčko, tak jsme si toho strašidelna tolik neužili.

I tentokrát se všechny předměty týkaly strašidel, duchů a všeho, co k tomu patří. Takže jsme např. kreslili a počítali myši, podepisovali se krví, vymýšleli o sobě věty oznamovací, hráli hru na strašidla a mrtvoly, poslouchali a četli pohádku O strašidlu Mulisákovi, vyráběli dýně a tak podobně... Na svačinu jsme si dali např. Honzíkovy (pardon Harryho Pottera juniora) prsty, strašidelné muffiny nebo kosti... Maminky dětí jsou úžasné a tímto jim moc děkuji, že se s dětmi podílely na přípravě strašidelných svačin.¨

Děti mezi sebou opět zvolily ty nejstrašidelnější bytosti. Vítězství znovu vybojoval kostlivec, který si odnesl jako cenu strašidelnou masku. Pak nastal čas oběda, a tak se duchové a strašidla odebrali ke spánku – ona taková strašidelná škola dá jednomu zabrat!

Mgr. Jaroslava Truksová

 Strasidla 2013-02Strasidla 2013-03Strasidla 2013-04Strasidla 2013-05

Bramborový týden ve 2.A

Zdeněk Havlík, 17. 10. 2013, 13:48

Brambory-2.A-2013-01Týden od 7. do 11. října 2013 byl ve 2.A ve znamení brambor. Brambory se nám připletly do všech vyučovacích předmětů. V matematice jsme počítali s kousky brambor, vážili je, skládali geometrické tvary... V českém jazyce jsme pracovali s básničkou o bramborách, povídali si o zajímavostech, o receptech a četli příběh o bramborácích. Vytvořili jsme společně naši třídní kuchařku ze sladkých a slaných receptů na pokrmy z brambor.

Ani tělocvik nebyl brambor ušetřen. Děti moc bavily závody v přenášení brambory na vařečce a běh s bramborem. Cenou pro vítěze byl Bramboráček a Bramboračka – panáčci z brambor. V hudební výchově čekala na děti rytmická cvičení, taneček Kopu, kopu brambory a také se naučily novou písničku – samozřejmě bramborovou. V praktických činnostech děti navlékaly bramborový náhrdelník a ve výtvarné výchově si vyzkoušely tisk rozpůleným bramborem. Také vyráběly pytle plné brambor, které nám teď zdobí chodbu přístavby.

Interaktivní tabuli jsme využili v prvouce. Učili jsme se části rostliny, podívali jsme se na další hospodářské plodiny a děti viděly, jak se sklízí brambory. Také jsme uspořádali výstavu prapodivných brambor a volili to nejprapodivnější. Celý bramborový týden jsme uzavřeli tím, že jsme si na svačinu usmažili bramboráky. To byla vůně!

Mgr. Jaroslava Truksová

 Brambory-2.A-2013-02Brambory-2.A-2013-03Brambory-2.A-2013-04Brambory-2.A-2013-05

Prevence dětských úrazů

Zdeněk Havlík, 16. 10. 2013, 14:19

Prevence 2013-01Stejnojmenný projekt Kraje Vysočina, jehož hlavním cílem je získávání klíčových kompetencí v oblasti výchovy ke zdraví, se stal součástí výuky obou čtvrtých tříd naší školy, které jím prošly během úterního dopoledne 8. října 2013.

Nejednalo se pouze o teoretické znalosti, jež mají žáci často velmi dobré, ale především o jejich aplikaci v praktickém životě. Na šesti stanovištích si vyzkoušeli za pomoci zkušených školitelů z řad Českého červeného kříže, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR základy poskytování laické první pomoci, zjistili, jaká nebezpečí na ně mohou „číhat" nejen doma, ale i na ulici, jak jim předcházet a jak se následně v takovýchto situacích správně zachovat.

Mgr. Pavlína Poláčková

 Prevence 2013-02Prevence 2013-03Prevence 2013-04Prevence 2013-05

Den maminek

Zdeněk Havlík, 22. 05. 2013, 11:36

Den-maminek-2013-0114. května 2013 se ráno otevřely dveře přístavby a společně s žáky 1.–3. tříd šly do školy i maminky. Dostaly pozvání od svých dětí a paní učitelek do vyučování. Důvodem byla malá oslava Dne matek, který připadá na 12. května.

V různých třídách proběhly slavnostní hodiny různě , ale jedno měly společné – poděkování maminkám. Všechny maminky a děti byly po skončení těchto společných chvil rozechvělé, dojaté a plné dojmů. Některé myšlenky dětí i dospělých určitě napoví, jaké dojmy si mnozí uvnitř sebe odnášeli.

PaedDr. Miroslava Kotovicová


1.A

Druhou neděli v květnu slaví maminky svátek. V 1.A jsme jim k tomuto svátku nadělili dárek v podobě času stráveného u nás ve třídě. Maminky měly možnost vidět, jak pracujeme v českém jazyce a praktických činnostech. Společně s námi si zahrály některé hry, zazpívaly písničku, posvačily a modelovaly z hlíny. Na závěr každá maminka dostala od dětí dáreček. Moc děkujeme všem maminkám, jedné tetě a babičce, že si udělaly čas a přišly za námi.

Mgr. Jaroslava Truksová


1.B

Dnes byly u nás ve třídě maminky a děti. My školáci jsme jim ukazovali, jak čteme, počítáme, zpíváme a jakou z toho máme radost.

 Katuška Stupková


2.A

Na dnešní hodině českého jazyka se mi velice líbilo. Hodina byla různorodá a i pro mě naučná. Děti začínaly psaním na tabulku. Vymýšlely věty na zadaná písmena. Procvičovaly slovní druhy. Nakonec vystřihovaly pro maminky srdíčka. Tento styl vyučování se mi líbí. Pro děti to není stereotyp, ale škola hrou.

maminka paní Pejchalová


2.B

Já si myslím, že se to všem maminkám líbilo. Všechny děti se snažily. Byl to super den. Bylo tady šestnáct maminek a dvě babičky. Byla tady i moje mamka. Nejdříve jsme ukazovali maminkám český jazyk a pak matematiku a čtení.

Filip Jelínek


3.A

Moje máma byla strašně dojatá a mně se to taky moc líbilo. Když jsme šly domů, celou cestu mě máma vychvalovala, jak se jí to líbilo. Pak jsem se jí zeptala, jak se jí líbilo, když jsem jí dala kytku a taky pusu. Máma řekla, že to bylo nejhezčí ze všeho a dala mně taky pusu.

Kája Mužátková


3.B

Líbilo se mi, jak jsme četli, recitovali a hlavně mě bavilo, jak jsme dělali maminkám občerstvení a kreslili obrázek. Moje maminka se smála. Nakonec od nás dostaly kytičky

Šimon Dufek

 Den-maminek-2013-02Den-maminek-2013-03Den-maminek-2013-04Den-maminek-2013-05

 

 

Čarodějnická škola

Zdeněk Havlík, 14. 05. 2013, 09:51

carodej2013-01Opět po roce se na přístavbu naší školy začali 30. dubna slétat již po ránu čarodějové a čarodějnice. V 1.A usedly do lavic dokonce i velmi stařičké čarodějnice, které si už ani věk nepamatovaly a obávaly se, jestli trefí domů.

Nejprve se všichni krví podepsali na tajemný pergamen, představili se a pak vymýšleli jména čarodějnic. Vyzkoušeli si, jak umí spolupracovat, pomocí tajemných předmětů se rozdělili na skupiny a pracovali s myšlenkovou mapou. Na svačinu si všichni dali vařené pavouky a odvážlivci i polévané krví. A ti hladoví se ještě dali do svých čarodějných svačin.

Následovala čarodějnická olympiáda. Soutěžilo se v chůzi po těle hada, v letu na koštěti, v nejdelším flusnutí a přeskoku přes hranici dříví. Za zdařilou účast si účastníci vysloužili věšteckou kuličku. Naučili se také písničku, dozvěděli se, proč jsou 30. dubna čarodějnice, a zvolili tu nejkrásnější ze všech.

Mgr. Jaroslava Truksová

carodej2013-02

carodej2013-03carodej2013-04carodej2013-05

Velikonoce v 1.A

Zdeněk Havlík, 03. 04. 2013, 00:00

Velikonoce-1A-2013-01Středu před velikonočními prázdninami jsme si v 1.A celý den užívali velikonoční tématiky. Povídali jsme si o tom, proč se slaví Velikonoce, o velikonočních zvycích, četli jsme velikonoční koledy pro holky i pro kluky, počítali jsme příklady s velikonočním zajíčkem, učili se písničku o kvočně...

Při tom všem jsme taky velikonočně vyráběli. Nejprve jsme barvili vajíčka, pak jsme vyráběli myšky z vajíček a z proutí jsme pletli pomlázky. Ty kluci poslední hodinu vyzkoušeli na našich děvčatech a vysloužili si čokoládové vajíčko. Domů si na dekoraci děti odnášely velikonoční osení, které sely minulý týden v praktických činnostech, ozdobené velikonočními vajíčky na špejli.

Navzdory počasí, které vládlo za okny a připomínalo spíš vánoční svátky, jsme si velikonoční den užili a strááášně moc se už těšíme na to, kdy se konečně oteplí!

Mgr. Jaroslava Truksová

 Velikonoce-1A-2013-02Velikonoce-1A-2013-03Velikonoce-1A-2013-04Velikonoce-1A-2013-05

 

Velikonoce ve 3.A

Zdeněk Havlík, 31. 03. 2013, 19:16

Velikonoce-3A-2013-01Ve středu 27. března 2013 po cestě do školy našim chlapcům vykukovaly z aktovek konce pomlázek s mašlemi. Chlapecká část třídy byla očividně natěšena na okamžik, kdy budou moci dívčí část třídy vyšlehat. Do velké přestávky však musely metličky zůstat pěkně v klidu a schované.

Ovšem pak už se chlapci seřadili, odříkali svou velikonoční koledu a pomlázky začaly děvčatům šustit na nohách. Prý aby to všem pěkně další rok běhalo (i paní učitelce). Dívky utíkaly, pištěly a výskaly. Nakonec čekalo kluky překvapení v podobě krásných zdobených perníkových vajec, které si malé slečny doma připravily. Následovala hodina čtení, kde jsme se dozvěděli, jak se stanoví termín těchto svátků, a povídali jsme si i o dalších velikonočních zvycích.

A to nejzajímavější teprve přišlo. Šli jsme v hodinách výtvarné výchovy do Horácké galerie. S sebou jsme si donesli vyfouknutá vejce a moc jsme se těšili, až si je nazdobíme voskovou batikovanou technikou. Pracovnice výtvarné dílny nám vysvětlila postup práce a celá 3.A se dala do díla. Někteří poprvé kreslili ornamenty rozpuštěným voskem. Bylo to zábavné a každý kus byl originální. Po barvení a zahřívání kraslic v troubě jsme ještě teplá vejce leštili a hlavně dlouho obdivovali. Na závěr se chlapci učili plést pomlázky z osmi vrbových proutků, což nebylo zase tak jednoduché. Dopoledne nám všem velmi rychle uteklo. Poděkovali jsme pracovníkům Horácké galerie a vzájemně si popřáli krásné svátky jara - hlavně s lepším počasím.

PaedDr. Miroslava Kotovicová

Velikonoce-3A-2013-02Velikonoce-3A-2013-03Velikonoce-3A-2013-04Velikonoce-3A-2013-05

 

Tradičně i netradičně

Zdeněk Havlík, 31. 03. 2013, 18:50

Velikonoce-Vv-2013-01Ve volitelném předmětu netradiční výtvarné činnosti jsme se vypravili do Horácké galerie. V příjemném prostředí galerijních dílen jsme netradiční technikou tradičně před Velikonoci zdobili vyfouknutá vajíčka a některým se podařilo vytvořit opravdu zdařilé kraslice.

Páni kluci se pustili do tradičního pletení pomlázek a naučili se plést pomlázku z osmi proutků. Tak teď už stačí na Velikonoční pondělí vyrazit do terénu - děvčata si určitě připraví zdobená vajíčka, už vědí, jak na to.

Mgr. Jitka Matoušková

 

Velikonoce-Vv-2013-02Velikonoce-Vv-2013-03Velikonoce-Vv-2013-04Velikonoce-Vv-2013-05

 

Pyžamový den v 1.A

Zdeněk Havlík, 24. 03. 2013, 19:15

Pyzamo-2013-01Masopustní veselí ve třídě nám narušily jarní prázdniny, tak jsme si udělali náhradu – pyžamový den, při kterém všichni usedli do školních lavic v pyžamech, nočních košilích a někteří si přinesli i župánky. Celý den byl v duchu spánku a všeho, co ke spaní patří.

Děti skládaly přísloví a pořekadla, geometrickými tvary zdobily noční košilky, učily se ukolébavku, poslouchaly pohádku od Jitky Molavcové O studené peřině, počítaly postýlkové příklady, povídaly si o snech a vyráběly lapač snů... K tomu nám celý den hrály ukolébavky.

Nezbytným kamarádem jim byl jejich plyšový mazlíček, který je v noci doma hlídá. A polštářky – ty samozřejmě taky nesměly chybět...

Mgr. Jaroslava Truksová

Pyzamo-2013-02Pyzamo-2013-03Pyzamo-2013-04Pyzamo-2013-05

Čertovské vyučování

Zdeněk Havlík, 06. 12. 2012, 00:00

certi-vyuc2012

I na přístavbu naší školy zavítal ve středu 5. prosince 2012 Mikuláš se svojí družinou. Děti z 1.A jej přivítali v čertovských převlecích. Čertíci se přece čertíků nebojí! Přesto ale v některých byla malá dušička, když banda čertů vešla do třídy. Ale velcí čerti byli na ty malé moc hodní, děti tak zjistily, že strach měl jen veliké oči. Dokonce Mikuláši, andělům a čertům zazpívaly písničku a vysloužili si nadílku. Celé dopoledne ten den bylo ve znamení čertíků. Děti se učily čertovské říkadlo, počítaly čertovské příklady a u výroby čertíka z papírového pytlíku se dívaly na Nezbednou pohádku, která se čerty jen hemžila.

Mgr. Jaroslava Truksová

Strana 2 z 2

« 1 2 »