Akce a soutěže ZŠ Slavkovice

6. ročník Podvečerního čtení ve Slavkovicích

Zdeněk Havlík, 26. 10. 2014, 19:03

SL-Cteni-2014-15-01Již 6. ročník Podvečerního čtení v naší škole ve Slavkovicích jsme zahájili návštěvou pana Františka Hynka a jeho dcery, paní Libuše Zítkové. Pan Hynek je nevidomý pán, bývalý učitel, který i přes svůj složitý životní úděl napsal veselou knížku pro děti s názvem Lumpárny pejska Azora a jiná povídání o zvířátkách.

Než paní Zítková začala s představením knížky, přiblížila dětem úskalí života s bílou hůlkou - v případě pana Hynka dokonce s červenobílou, protože kromě slepoty také velmi málo slyší. Rozvinula se neplánovaná debata, naše děti měly spoustu otázek a pan Hynek jim vše trpělivě vysvětloval.

Po přečtení několika kapitol z knížky, která je teprve připravena k vydání, a my byli asi jejími prvními čtenáři, si děti nezbedného Azora oblíbily a smály se jeho kouskům... Paní Zítková si nachystala i zpestření. Protože je učitelkou na ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem, nemohlo chybět výtvarné vyjádření dětí, jak si pejska Azora vlastně představují. Vznikly krásné a různorodé obrázky, jelikož tu byly děti od čtyř až do třinácti let. Po přehlídce výtvorů jsme se opět usadili a poslechli si na závěr ještě několik legračních básniček z další připravované knížky Básničky a říkánky pro kluky i holky ze školy i školky.

S paní Zítkovou se děti rozloučily květinou a s panem Hynkem dárečkem z keramiky. Poprosily ho, aby podle hmatu hádal, jaké zvířátko od nich dostal. Protože dobře zná děti, nejdřív schválně tipoval nosorožce či prasátko, jen aby je pobavil. Nakonec prozradil, že poznal myšku. Dětem se ani nechtělo odcházet, stále se na něco vyptávaly...

Děkujeme za příjemně strávený podvečer a těšíme se na slíbené další setkání.

Ivana Staňková

 

Oslavy 750. výročí založení obce Slavkovice

Zdeněk Havlík, 30. 06. 2014, 10:50

V sobotu a v neděli 21. a 22. června 2014 se konaly ve Slavkovicích oslavy 750. výročí založení obce. Při této příležitosti byla na budově školy odhalena pamětní deska zakladatele a prvního ředitele naší dvoutřídní školy, národního buditele, překladatele a spisovatele Josefa Koněrzy. Škola jako samozřejmá součást dění v obci se zapojila výstavou školních fotografií, kronik a historických dokumentů. Umožnila ve svých prostorách také výstavu pamětních fotografií domů a obyvatel obce, obrazů a písemností. Dále přispěla ke kulturnímu programu akademií dětí, konanou v kulturním domě. S radostí jsme na naší oslavě přivítali kolegy z partnerské školy v Bratislavě.

Ivana Staňková

Den učitelů ve Slavkovicích

Zdeněk Havlík, 08. 04. 2014, 13:10

Den-uc-2014-01V naší škole se stalo tradicí, že nejstarší ročník si vezme svátek učitelů do svých rukou... Letos nás naši čtvrťáci pořádně překvapili – a to velmi mile.

O velké přestávce pozvali všechny učitelky i paní školnici do kávou provoněné kanceláře (uvařili nám ji sami a naservírovali v porcelánu). Ke kávě jsme měli k „zakousnutí" výborný oříškový dort. A že nebyl ledajaký – čtvrťáci nám ho sami společně upekli a nazdobili!

Ale to nebylo všechno – po přestávce se ujali role učitelů a zastoupili nás ve vyučování. Všichni čtvrťáci měli předem nachystané přípravy do hodin. Mladší žáky rozdělili do skupin a ti podle pokynů pracovali do sešitů, na tabuli, četli, soutěžili a hlavně na slovo poslouchali své nové „pedagogy". Všem čtvrťákům děkujeme za krásný den...

Mgr. Jana Láchová

Den-uc-2014-02Den-uc-2014-03Den-uc-2014-04Den-uc-2014-05 

Výchovný koncert

Zdeněk Havlík, 06. 04. 2014, 12:13

Sl-koncert-2014V pátek 28. března 2014 zazněly slavkovickou školou tóny vážné hudby v podání brněnského kvarteta s názvem Bohemia classic quartet. V úvodu programu si děti poslechly úryvek skladby Malá noční hudba. Poté se nám muzikanti představili a ukázali dětem své hudební nástroje. Smyčcový kvartet se skládá ze dvou houslí, violy a violoncella.

Náhle se nám naše tělocvična proměnila v zámek, děti v prince a princezny a za doprovodu smyčců si zatančily menuet. Po tanci jsme se s názornými ukázkami naučili, že tóny mají svou výšku, sílu, délku a barvu.

Dále jsme si poslechli ukázky skladeb Antonia Vivaldiho a Antonína Dvořáka. Děti si také s doprovodem zazpívaly známé lidové písničky a zatančily čardáš. Ke konci programu jsme se ještě seznámili s hudebním nástrojem s názvem ukulele a za jeho doprovodu jsme si na závěr všichni společně zazpívali.

Mgr. Věra Janů

Podvečerní čtení s členy hasičského sboru

Zdeněk Havlík, 27. 03. 2014, 19:41

Sl-cteni-2014-01Ve čtvrtek 6. března 2014 zavítali do naší školy hosté dětem známí – členové Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice, jmenovitě paní Kateřina Mikešová, starosta pan Josef Košík a velitel mladých hasičů pan Stanislav Pejcha. Nejdříve dětem přečetli poutavý příběh o „úplně prvním hasiči" – dráčku Hasíkovi, který děti velmi zaujal. Dokonce i plyšový dráček Hasík byl celou dobu přítomen. Děti se také dozvěděly, že tuto hračku vozí všichni hasiči v autech a dávají ji vyděšeným dětem, které jsou bohužel často účastníky nehod či jiných smutných událostí, při kterých členové hasičských sborů zasahují.

Potom nastala druhá část setkání, kdy pan Pejcha zajímavě dětem vyprávěl o historii hasičů, o našem místním sboru a také o kroužku mladých hasičů, kteří často zaujímají přední místa v okresních soutěžích. Přitom jim promítal na interaktivní tabuli záběry z těchto soutěží. Nakonec dostal slovo pan Košík a popovídal dětem o uniformách dříve a dnes, o uniformě sváteční i pracovní, ukázal dětem velmi cennou historickou helmu i oblek, opasky, boty a další pomůcky.

Děti si s radostí vše zkoušely, vyptávaly se a nakonec udělaly hostům radost, protože se skoro všechny přihlásily do kroužku mladých hasičů. Jako vždy na závěr podvečerního čtení hosté hodnotili obrázky z výtvarné soutěže a vybrali jako nejlepší obrázek prvňáčka Samuela Maťáše.

Ivana Staňková

Strana 7 z 7

« 1 2 3 4 5 6 7 »