Akce a soutěže ZŠ Slavkovice

Podvečerní čtení se Zdeňkou Hánovou

Zdeněk Havlík, 30. 12. 2016, 09:10

Sl-Cteni-2016-17-04Ve prosinci jsme se ve Slavkovicích opět setkali při podvečerním čtení. Paní profesorka Zdeňka Hánová z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou za námi přijela s tradičně velmi zajímavě připraveným programem. Knížka Lumpíček a Rošťanda autorky Zuzany Pospíšilové je povídáním o kouscích dvou malých skřítků, kteří vyvádí neplechy, ale nakonec je začne bavit pomáhat ostatním...

Mezi čtením veselých i poučných příběhů děti soutěžily – jednou třídily názvy stromů do skupin jehličnatých a listnatých, podruhé se učily poznávat a pojmenovávat správně houby. Tak hezky se poslouchalo, že jsme knížku přečetli celou.

Domů si děti odnesly nejen dobrou náladu, ale také jako vždy záložky a malé knížečky, aby si četly i doma. Paní Hánové poděkovaly květinou a vlastnoručně vyrobeným svícnem pro příjemné adventní chvíle...

Ivana Staňková

Sl-Cteni-2016-17-05Sl-Cteni-2016-17-06

 

Podvečerní čtení s Petrem Kotovicem

Zdeněk Havlík, 24. 11. 2016, 19:09

Sl-Cteni-2016-17-01V rámci seznamování dětí s aktivitami spolků v naší obci nás jako první v letošním školním roce navštívil člen mysliveckého sdružení Háj pan Petr Kotovic a jeho žena Jana... Přinesli s sebou knížku Pavly Benettové Příběhy ze Žaltického lesa.

Čtení zajímavých, poučných i legračních příběhů prokládali otázkami, hádankami, vyprávěním a zajímavostmi z přírody. Děti si také mohly prohlédnout trofeje - kožešiny, lebku lišky, parůžky... Na závěr jsme si dohodli společnou zimní vycházku ke krmelci a také k nové kapličce v lese u Slavkovic, zasvěcené sv. Hubertovi.

Ivana Staňková

Sl-Cteni-2016-17-02Sl-Cteni-2016-17-03

Slavkovický rodák

Zdeněk Havlík, 03. 07. 2016, 10:03

Sl-Rodak-2016-01Každý by měl znát svoji obec, její historii i okolí, uvědomovat si důležitost vlastních kořenů a vazby na domov. Ve čtvrtek 16. června 2016 se uskutečnil již 3. ročník soutěžení ve znalostech o naší obci. Pan Roman Žák a paní Darina Kunstmüllerová z DDM Nové Město na Moravě přijeli dětem soutěživou formou tyto důležité věci připomenout.

Žáci se rozdělili do družstev a nejdříve se pustili do testu znalostí o naší obci v minulosti i současnosti. Kdo měl hotovo, řešil bonusový úkol – hrátky s písmeny. Potom se děti přesunuly do druhé třídy, kde byla výstavka historických předmětů, dostaly list a vybíraly správné odpovědi ze čtyř možností.

Dalším úkolem bylo zapsat do slepé mapky Slavkovic a okolí všechny sousední obce. A na závěr trocha rozptýlení – přiřazování názvů pohádek k obrázkům. Odměnou všem byly diplomy, sladkosti a hlavně dobrá zábava. Děkujeme!

Ivana Staňková

Sl-Rodak-2016-02Sl-Rodak-2016-03Sl-Rodak-2016-04Sl-Rodak-2016-05

Školní akademie ve Slavkovicích

Zdeněk Havlík, 30. 06. 2016, 19:34

Sl-akademie-2016-01V neděli 29. května 2016 jsme na naši školní akademii pozvali nejen rodiče, ale i babičky, dědy, sourozence, tetičky, strýce a kamarády. Však nám to společné nacvičování dalo fůru práce, tak ať všichni vidí, co dokážeme...

Hosté zaplnili celý sál a nejdříve sledovali pohybové vystoupení dětí z mateřské školky. Po společné písni jsme už nastoupili my. Školní družina pozvala všechny přítomné do opravdového cirkusu Lví srdce. Veselí šašci uváděli neuvěřitelná čísla akrobatů, provazochodkyň, žonglérů, siláků, kouzelníka a krotitelky šelem. Žáci prvního a třetího ročníku přenesli diváky z cirkusového prostředí na daleké moře. Se sehranou partou námořníků dopluli ke všem světadílům i k pustým ostrovům. Mohli poznat tvrdou práci námořníků i to, jak se baví, když jejich loď unáší klidné vlny.

Dále jsme divákům nabídli kousek z historie naší země. Známou pověst Dívčí válka žáci druhého a čtvrtého ročníku trochu pozměnili. Nacvičili ji jako zpěvohru tak, že došlo ke smíření mužů a žen a ti všichni už spolu žili v míru a klidu. Byli jsme moc rádi, když jsme viděli spokojené tváře našich blízkých, protože bylo jasné, že se jim všechna čísla líbila.

Však jsme všichni pod vedením svých učitelek pilně trénovali naše vystoupení, společně malovali kulisy i rekvizity, tvořili kostýmy. Překonali jsme i počáteční nervozitu a „herecké" role jsme zvládli na jedničku.

Mgr. Jana Láchová

Sl-akademie-2016-02Sl-akademie-2016-03Sl-akademie-2016-04Sl-akademie-2016-05

Autorské čtení spisovatelky Michaely Fišarové

Zdeněk Havlík, 01. 06. 2016, 16:51

Sl-cteni-2015-16-13Ve čtvrtek 19. května 2016 čekala naše děti v ZŠ Slavkovice zajímavá beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, která nám přijela z Prahy představit svoje knihy. Paní spisovatelka je autorkou několika knih pro děti a mládež, například Nikolina cesta, Náš dvůr má tajemství, A-Ž půjdeš do školy. Za knihu Nikolina cesta získala ocenění za nejlepší knihu pro mládež Zlatá stuha. Nás však seznámila s hrdiny knihy Náš dvůr má tajemství a poté dala slovo panu Miroslavu Reilovi. Pan Reil, herec a moderátor divadla Semafor, velmi poutavě četl úryvek z knihy a výborně dokázal odlišit promluvy jednotlivých postav. Všichni jsme poslouchali se zatajeným dechem. Projev pana Reila byl tak přesvědčivý, že jsme se najednou ocitli s hrdiny v temném sklepě starého domu...

Ve druhé části došlo i na dotazy. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá autorce napsání knihy, že první knihu napsala ve třinácti letech, že se podle její knihy Náš dvůr má tajemství připravuje scénář pro Českou televizi. Moc rádi bychom si povídali, ale pracovní program paní spisovatelky nám to nedovolil, od nás jela za dětmi do Řečice. Do zakoupených knih do školní knihovny nám napsala věnování a my se už teď těšíme, jak je budeme číst. Setkání tváří v tvář s autorem knih nebývají ve škole častá, o to víc jsme rádi, že jsme se takové besedy mohli zúčastnit...

Mgr. Jana Láchová

Sl-cteni-2015-16-14Sl-cteni-2015-16-15Sl-cteni-2015-16-16

Více článků...

Strana 2 z 7

« 1 2 3 4 5 6 7 »