Projektové akce ZŠ Slavkovice

E-Twinningová spolupráce ZŠ Slavkovice

Zdeněk Havlík, 27. 09. 2014, 11:27

Sl-e-twinningJednou z forem prezentace činností spojených s projektem Partnerství škol Comenius je spolupráce zapojených škol přes e-Twinning. Před prázdninami jsme si vymysleli celkem obyčejné, přesto vítané téma: Prázdniny očima dětí - slovní i kreslené vyjádření dětí k období letních prázdnin zaměřené na rodinné vazby, poznávání svého okolí a vlasti, popřípadě zahraničí. Zvolili jsme dvojí podobu - pro 1.-3. ročník kreslené vyjádření a zdokumentování ankety Co tě napadne, když se řekne prázdniny..., žáci 4. ročníku se pokusili převést svoje těšení na stránky papíru.

Výsledky tohoto snažení jsme uložili na internetové stránky e-Twinningu a už se těšíme, až svoje příspěvky přidají i naši partneři ze Slovenska a Rakouska. Během prvních týdnů školy bychom rádi projekt ukončili s tím, že zhodnotíme a porovnáme těšení a plány se skutečnými prázdninovými prožitky a prohlédneme si, jak prázdniny prožili naši kamarádi z partnerských škol v Bratislavě a Gunskirchenu.

Ivana Staňková

 

Projekt Inkluze – společnou cestou

Zdeněk Havlík, 02. 07. 2014, 15:04

Inkluze-2014Od školního roku 2011-2012 je naše škola zapojena do projektu Inkluze – společnou cestou, jehož cílem je zapojení integrovaných dětí do společných aktivit. Projekt v naší škole realizuje Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Centrem prevence Žďár nad Sázavou...

V rámci tohoto projektu proběhly na naší škole dva jednodenní adaptační kurzy a také prožitkový seminář s názvem Muzikoterapie. První adaptační kurz probíhal přímo v budově naší základní školy. Se dvěma pracovníky Centra prevence se děti vydaly na dobrodružnou cestu hledání pokladu. Provázela je čarodějnice Tibérie a havran Emílio a společně s nimi děti vyráběly čarodějnické klobouky a hudební nástroje, vyzkoušely si, jaké to je být slepý nebo hluchý. Cesta za pokladem byla dlouhá a náročná, ale nakonec ho děti přece jenom našly a zjistily, že ten největší poklad pro ně je jejich přátelství.

 

Další aktivita v rámci tohoto projektu byl prožitkový seminář Muzikoterapie. S paní lektorkou a za zvuku bubnů djembe jsme si společně zatančili, zazpívali a poznali spoustu nových hudebních nástrojů. Dozvěděli jsme se o léčivé síle hudby a závěrečný odpočinek za zvuku relaxační hudby byl příjemným zakončením seminářem. Završením projektu byl další adaptační kurz, který tentokrát probíhal v rekreačním středisku Záseka u Netína. Všechny děti dostaly krásná zelená trička a kšiltovky a společně s naší známou Tibérií a Emíliem jsme se tentokrát vydali do středověku. Děti si vyrobily svůj rytířský erb a amulet, který je měl na cestě chránit. Při plnění úkolů musely opět dokázat, jak důležité je jejich přátelství a spolupráce, a na konci této cesty byly všechny děti pasovány na rytíře. Nakonec jsme všichni bránou prošli zpět do současnosti a s krásnými zážitky jsme se vraceli domů.

Projekt Inkluze letošním rokem končí. Myslím si, že všechny děti i učitelé si z něj odnáší spoustu pěkných zážitků.

Mgr. Věra Janů

Slavkovičtí školáci v Rakousku

Zdeněk Havlík, 10. 05. 2014, 10:26

Sl-Rakousko-01Ve středu 23. dubna 2014 odjeli žáci slavkovické základní školy na třídenní návštěvu partnerské školy v Gunskirchenu do Rakouska. Prvním zážitkem byla večerní procházka městem Wels v doprovodu zbrojnošů. Druhý den se konalo společné sázení brambor v atriu školy a štafetové soutěže smíšených „mezinárodních" družstev na školním hřišti.

Odpolední program spočíval v návštěvě města Linec a jeskynní dráhy Grottenbahn, kde jsme se svezli dračím expresem podzemím plným zvířátek, trpaslíků a pohádek. Odtud pak vedla naše cesta do nádherné ZOO Shmiding. Páteční program se konal opět ve škole. Nejdříve jsme společně s rakouskými kamarády tvořili pohlednice s obrázkem a adresou, které jsme pak na školním hřišti společně poslali na balóncích přátelství do světa s přáním, aby nám případný nálezce odepsal a vzniklo třeba další kamarádství...

Poslední aktivitou bylo společné vaření oběda ve školní kuchyni. Pochutnali jsme si na vlastnoručně vytvořeném řízku s bramborami, na salátu a také na sladkém dezertu. Po společném obědě a fotografování už nastal čas rozloučení. Domů jsme si odvezli kuchařskou zástěru s podpisy rakouských kamarádů, spoustu zážitků a poznatků o škole i sousední zemi. Těšíme se na setkání s kamarády u nás, však jim také máme co ukazovat...

Mgr. Jana Láchová

 Sl-Rakousko-02Sl-Rakousko-03Sl-Rakousko-04Sl-Rakousko-05Sl-Rakousko-06Sl-Rakousko-07Sl-Rakousko-08Sl-Rakousko-09

Návštěva učitelů ze Slovenska

Zdeněk Havlík, 18. 04. 2014, 11:36

Sl-Slovaci-2014-01Po vzájemném představení všech škol zapojených do projektu Partnerství Comenius 2013-2015 formou prezentace jsme se pustili do plnění dalšího bodu projektu – Vánoce. Každá škola popsala, jak tyto nejhezčí dny v roce slaví, co připravuje a jaké jsou vánoční zvyky v zemi. Začali jsme pracovat na Knize přátelství, která bude výstupem naší dvouleté spolupráce.

S blížícím se jarem došlo k plánování návštěvy slovenských učitelů u nás ve Slavkovicích. Podle schváleného projektu nám přijeli ve dnech 8.–10. dubna 2014 ukázat, jak se slaví Velikonoce na Slovensku. Naše děti pod jejich vedením vyráběly kraslice, pohlednice, zajíčky a ovečky technikami, které pro nás byly dosud neznámé. Nechyběly ani soutěže ve znalostech jazyků – společně jsme poznávali, která slova máme se Slováky společná a která jsou rozdílná.

Ve dnech 23.–25. dubna naše škola odjíždí poznat partnerskou školu do Rakouska. Pestrý program pro nás připravují učitelé ze školy v Gunskirchenu. Už teď se moc těšíme.

Mgr. Jana Láchová

Sl-Slovaci-2014-02Sl-Slovaci-2014-03Sl-Slovaci-2014-04Sl-Slovaci-2014-05 

Strana 2 z 2

« 1 2 »