Opatření ZŠ k výskytu koronaviru COVID-19

redakce  Sdílet článek na nebo

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu sdělujeme zákonným zástupcům žáků následující informace:

Opatření ZŠ k výskytu koronaviru COVID-19

Z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky opatření, podle něhož se s účinností od 11. března 2020 zakazuje přítomnost žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (nařízení se týká také školní družiny a jídelny) podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro základní, střední a vysoké školy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – zákaz konání akcí

 

Další důležité informace k organizaci školy

Školní jídelny poskytující stravování žákům a studentům ZŠ a SŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování žákům a studentům, obědy budou všem automaticky odhlášené. Na jiné činnosti školní jídelny nemá toto opatření přímý vliv.

Organizace zápisu do první třídy základní školy, přijímací zkoušky do specializované třídy se zaměřením na informační technologie a na střední školy prozatím zůstávají v původních termínech. O případných změnách vás budeme informovat.

Žádost o ošetřovné člena rodiny
Pokud zůstáváte doma se svým dítětem mladším deseti let, máte nárok na dávku – „Ošetřování člena rodiny“ při uzavření školy. Škola vám potvrdí část A příslušného tiskopisu, zbývající části si doplníte jako žadatelé o dávku a předáte vašemu zaměstnavateli. V případech, kdy aktuálně probíhají jarní prázdniny (okres Žďár nad Sázavou), začíná běh podpůrčí doby až ode dne, kdy měla být škola po prázdninách otevřena – v našem případě od 16. března 2020.

Pokud potřebujete OČR potvrdit elektronicky, napište žádost o potvrzení na e-mail: lenka.hrdinova@zs1.nmnm.cz. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, rodné číslo dítěte a datum zahájení ošetřovného (pokud je jiné než 16. 3. 2020). Tiskopis vyplníme a s elektronickým podpisem vám pošleme na e-mail zpět.

Pokud potřebujete originál (papírovou verzi) nebo jen nechcete osobní údaje posílat e-mailem, budeme potvrzení vydávat v pondělí 16. března od 8.00 do 15.00 hodin v sekretariátu školy, dále pak po individuální domluvě termínu – tel. 566 598 500, e-mail: lenka.hrdinova@zs1.nmnm.cz

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“můžete získat:

– ve formátu pdf ZDE
– ve formátu doc (MS Word) ZDE
– jako interaktivní tiskopis k vyplnění přímo na stránkách ePortálu České správy sociálního zabezpečení ZDE

Podrobnější informace o karanténě a ošetřovném při péči o dítě získáte na stránkách České správy sociálního zabezpečení ZDE.

 

Podklady pro domácí přípravu

Po skončení jarních prázdnin se sejde pedagogický sbor a rozhodneme, jakou formou budeme žákům poskytovat obsah učiva (studijní úkoly apod.), které budou žáci plnit v období, kdy bude škola zavřená.

Sledujte pravidelně webové stránky školy, o všech případných změnách vás budeme informovat.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy