Výběrové řízení – vedoucí školní jídelny

redakce  Sdílet článek na nebo

ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Výběrové řízení – vedoucí školní jídelny

Předpoklady pro výkon pozice vedoucí školní jídelny:

 • úplné střední odborné vzdělání (střední hotelová škola, střední škola gastronomická, společného stravování nebo jiný příbuzný obor s maturitou, ekonomické vzdělání) nebo případně vyšší vzdělání v příbuzném oboru
 • minimálně 3 roky praxe v oboru
 • občanská a morální bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti
 • znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dále pak souvisejících právních předpisů
 • znalost práce na PC a schopnost pracovat se softwarem pro školní stravování
 • dobrý zdravotní stav

Náležitosti písemné přihlášky:

 •  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (telefonní číslo, příp. e-mail) a podpis

Přílohy k přihlášce do výběrového řízení:

 • kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce odborné praxe
 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • koncepce rozvoje školní jídelny

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2022

Velikost pracovního úvazku: 1,0

Písemnou přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 15. 8. 2022 do 12.00 hodin na adresu:
ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, 592 31 Nové Město na Moravě

Obálku označte slovy „Konkurz jídelna – neotvírat“. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazovanou pozici.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 
Dotazník