Další aktuality

Etiopie - střecha Afriky

V úterý 20. září 2016 navštívili žáci 4.-9. ročníku tradiční program cestovatelů manželů Špillarových. Tentokrát jsme se jejich prostřednict…

Ukázka dravců a sov

Ve středu 21. září 2016 jsme měli možnost zhlédnout ukázku dravců a sov. Na atletickém hřišti nás sdružení Seiferos zasvětilo do způsobu živ…

Kuchařka evropských specialit

Příprava specialit proslulých po celém světě není vůbec nic složitého, o čemž se přesvědčilo na sto padesát žáků 1. stupně, kteří se v dopro…

Školní liga 2016-2017 - 1. disciplína

Také v tomto školním roce bude na naší škole probíhat každý měsíc školní liga. 1. disciplína se uskutečnila 12. září 2016 - běželo se jedno …

Na výstavě českého strakatého skotu

Již tradičně na začátku školního roku naši žáci rádi navštěvují výstavu českého strakatého skotu v Radešínské Svratce. Zhlédnout mohli i let…

Barevné malování křídami

V pátek odpoledne 16. září 2016 náš školní dvůr jako by ožil. Sešli se na něm žáci prvních až pátých tříd, kteří se chtěli zúčastnit již tra…