Další aktuality

Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

Poslední červnové dny bývají ve školách zasvěceny rozdávání vysvědčení a loučení žáků se svými učiteli před odchodem na dva měsíce letních p…

Broučkování ve školní družině

ZŠ a MŠ Jimramov vyhlásila u příležitosti oslav 170. výročí narození spisovatele Jana Karafiáta výtvarnou soutěž Karafiátovi Broučci. Naše š…

Mezinárodní jazykové zkoušky YLE

Žákům naší školy bylo umožněno složit mezinárodní jazykovou zkoušku z anglického jazyka ve spolupráci se Zkouškovým centrem na Biskupském gy…

Úspěchy ve výtvarných soutěžích

V tomto školním roce se nám po úspěchu ve výtvarné soutěži Karafiátovi Broučci podařilo získat i další ocenění. Výtvarná soutěž Požární och…

Jízda zručnosti

Jednu z posledních akcí před prázdninami pro děti ze školní družiny připravili členové dopravního kroužku s paní učitelkou Součkovou. Třetí …