Další aktuality

Podvečerní čtení s Petrem Kotovicem

V rámci seznamování dětí s aktivitami spolků v naší obci nás jako první v letošním školním roce navštívil člen mysliveckého sdružení Háj pan…

Na návštěvě ve Zdislavě

V rámci dne otevřených dveří navštívili žáci sedmých tříd naší školy Centrum Zdislava. Zde si nejdříve prohlédli prostory, v kterých stacion…

Naši obojživelníci

V úterý 25. října 2016 se žáci 7. ročníku sešli v kreslírně na přednášce o našich obojživelnících. Paní Petra Doležalová z CHKO Žďárské vrch…

Exotický přírodopis

S listopadem přichází do výuku přírodopisu učivo o plazech. A tak jako každý rok největší těšení mezi žáky sedmých tříd vyvolalo učivo o had…

Svět poníků - pokračování hry

Poníkem, kterého jsme zachraňovali v říjnu, byla Fluttershy – naše Plachá Šarlotka. Dozvěděli jsme se o ní, že má ráda přírodu a je ochránky…

Nedej se!

8. a 9. listopadu 2016 proběhl ve druhých třídách program primární prevence, který pro nás připravila společnost Potrimo. Hlavním tématem pr…

Prostřeno...

I když se z naší Ochozy stal téměř park, kde se dá dohlédnout z jednoho konce na druhý, je (naštěstí) stále plná lesních zvířat. A tak aby p…