Další aktuality

Jízda zručnosti

Jednu z posledních akcí před prázdninami pro děti ze školní družiny připravili členové dopravního kroužku s paní učitelkou Součkovou. Třetí …

Zájezd za odměnu

Naši žáci jsou úžasní ve sběrových aktivitách. A tak ti nejlepší sběrači papíru, hliníku, víček od PET lahví, pomerančové kůry a dalších sur…

Slavkovický rodák

Každý by měl znát svoji obec, její historii i okolí, uvědomovat si důležitost vlastních kořenů a vazby na domov. Ve čtvrtek 16. června 2016 …

Sportovní odpoledne ve školní družině

Ve čtvrtek 2. června 2016 nás ve školní družině čekalo sportovní odpoledne na atletickém stadionu. Děti se rozdělily do čtyř družstev a pak …

Školní akademie ve Slavkovicích

V neděli 29. května 2016 jsme na naši školní akademii pozvali nejen rodiče, ale i babičky, dědy, sourozence, tetičky, strýce a kamarády. Vša…