Volba povolání

Mapování předběžného zájmu

Mapování zájmu o budoucí povolání.

 

Svět práce

8. a 9. ročník – informace týkající se volby povolání a profesního uplatnění.

 

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

5. listopadu 2019 v kreslírně školy.
15.00 – 15.30 hod.
– informace výchovné poradkyně
15.30 – 16.30 hod.
– setkání se zástupci středních škol (Gymnázium V. Makovského, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Střední škola technická Žďár nad Sázavou, Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou, Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, Střední odborná škola zemědělskotechnická Bystřice nad Pernštejnem)

 

Spolupráce s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání při Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou

Návštěva IPS – žáci 8. ročníku:
8.A – 09. 12. 2019
8.B – 19. 11. 2019
8.C – 12. 12. 2019
Možno domluvit individuální konzultaci (zdarma) na telefonním čísle 950 177 452

 

Festival vzdělávání 2019 – burza středních škol

Kdy: 14. listopadu 2019 –  8.00-17.00 hodin
Kde: Dům kultury ve Žďáře nad Sázavou

 

Exkurze

8.A

Enpeka, Tokoz, DEL – 14. 11. 2019
Žďas – 09. 12. 2019

8.B

DEL, Enpeka, Tokoz – 14. 11. 2019
Hettich – 19. 11. 2019

8.C

Enpeka, Tokoz, DEL – 08. 11. 2019
Žďas – 12. 12. 2019

 

Spolupráce se středními školami

Gymnázium V. Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě

programy pro žáky

 

Střední odborná škola, Nové Město na Moravě

exkurze pro žáky 9. ročníku

 

Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou

kroužky pro žáky

Pracoviště Strojírenská:

  • Hravá elektrotechnika
  • Krása a vůně dřeva
  • Stroje a dopravní prostředky

Termíny – vždy ve středu od 14:00 hod.  – 09. 10., 06. 11., 11. 12., 08. 01., 12. 02., 04. 03., 08. 04., 06. 05.

 

Pracoviště Studentská:

  • Počítače
  • Technický kroužek
  • Robotika a mechatronika
  • Obnovitelné zdroje energie

Termíny – vždy v pondělí od 14:30 hod. – 30. 09., 21. 10., 25. 11., 16. 12., 20. 01., 24. 02., 30. 03., 27. 04.

 

 

Internetové stránky s informacemi týkajícími se výběru školy a povolání