I. základní škola

Zdravá škola

Zdraví člověka chápeme jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd.

Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený život, je pro nás poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.

V roce 2009 získala naše škola titul ZDRAVÁ ŠKOLA a od tohoto roku patří do sítě ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ. Program ŠPZ je koncipován jako dlouhodobý program podpory zdraví ve škole.

 

ZÁSADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Pohoda prostředí (1. pilíř)

 • Pohoda věcného prostředí
 • Pohoda sociálního prostředí
 • Pohoda organizačního prostředí

Zdravé učení (2. pilíř)

 • Smysluplnnost
 • Možnost výběru, přiměřenost
 • Spoluúčast a spolupráce
 • Motivující hodnocení

Otevřené partnerství (3. pilíř)

 • Škola – model demokratického společenství
 • Škola – kulturní a vzdělávací středisko obce

ZDRAVÍ JE NAŠE BOHATSTVÍ

Naše škola se snaží žákům poskytovat co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Zdravý životní styl podporujeme a vedeme k němu i naše žáky. V této oblasti realizujeme mnoho aktivit.

V rámci tohoto projektu budou realizovány aktivity vedoucí k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví a zavádějící principy zdravého životního stylu do škol. Tyto aktivity na sebe vzájemně navazují či se prolínají. Jsou součástí individuálního projektu naší školy a ŠVP, převážně se jedná o aktivity dlouhodobé a pravidelné, které jsou dle potřeby doplňovány.

V rámci projektu realizujeme tyto aktivity:

 • Zdravá výživa – zajištění osvětové kampaně k podpoře zdravé výživy
 • Pohybové aktivity dětí – prosazování a podpora zdravého životního stylu
 • Naučná stezka
 • Zdravý životní styl
 • Ekologické aktivity – aktivity k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví
 • Relaxační centrum a jeho aktivity – prosazování zdravého životního stylu

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft