Vnitřní předpisy

Výňatek ze školního řádu

Školní řád byl vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Výňatek ze školního řádu Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 je k dispozici ZDE, text celého dokumentu je k nahlédnutí u ředitele školy.

 
Dotazník