I. základní škola

Základní škola Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 124, 592 31  Nové Město na Moravě

IZO: 102943087
IČO: 70284725
e-mail: zs1@nmnm.cz
Kancelář – telefon: 566 598 500
Ředitelna – telefon: 566 598 501
Datová schránka: sjejh3q
Krizová linka proti šikanování: 721 374 364

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft