I. základní škola

Inovativní centrum

Od října roku 2012 se naše škola stala Inovativním centrem Kraje Vysočina. Jedná se o společný projekt naší školy, firmy Microsoft, hardwarových partnerů a podporuje jej Kraj Vysočina. Projekt navazuje na spolupráci školy s komerčními firmami a je pokračováním dlouhodobého angažmá školy v celosvětovém programu s názvem Partners in Learning.

Inovativní centrum je zaměřeno na podporu vzdělávání pedagogické veřejnosti Kraje Vysočina prostřednictvím prezenčních školení, on-line internetových seminářů a aktivit, jako jsou Studentská trenérská centra, Kluby moderních učitelů, realizuje soutěže pro podporu zavádění inovativních technologií, technickou a odbornou podporu poskytovanou koordinátory. Aktivity zajišťují externí a interní lektoři a profesionálové z externích firem. Účastníky školení a bezplatných seminářů jsou především učitelé a správci školních počítačových sítí, školení se však může zúčastnit jakýkoliv zaměstnanec z oblasti školství (ekonom, externí lektor, vedoucí školní jídelny, správní zaměstnanci školy atd.).

Vznik Inovativního centra přináší naší škole nové možnosti realizace v oblasti informačních technologií. Jedná se především o aktuální informace o nových softwarových produktech a jejich využití v praxi a stejně tak o hardwarových novinkách.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft