I. základní škola

Školská rada

Na základě voleb, které se uskutečnily dne 21. a 24. června 2021, a doplňovacích voleb ze dne 26. srpna 2022 a na základě usnesení Rady města Nového Města na Moravě je složení školské rady na období let 2021-2024 následující:

Zástupci školy:

  • Mgr. Marcela Slámová
  • Mgr. Erika Oravcová

Zástupci rodičů:

  • Ondřej Novák
  • Eva Skalníková

Zástupci zřizovatele:

  • Mgr. Helena Šustrová
  • Stanislav Marek

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft