I. základní škola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci i zaměstnanci školy třídí a minimalizují odpad, podílí se na úsporách vody a energie a snaží se vycházet ze stanoveného Ekokodexu.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25 000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education), v České republice je to sdružení Tereza.

Program Ekoškoly probíhá ve stanovených sedmi krocích, které jsou celoroční, průběžně se aktualizují a jsou závazné. Dále je program zaměřen především na čtyři základní témata.

 

Kroky Ekoškoly

 • Ekotým
 • Analýza ekologického stavu školy
 • Plán činností
 • Monitorování a vyhodnocování
 • Environmentální výchova ve výuce
 • Informování a spolupráce
 • Ekokodex

 

Témata Ekoškoly

 • Odpady
 • Energie
 • Voda
 • Prostředí školy

Titul Ekoškola je školám pouze propůjčován a to na dobu 2 let. Škola musí obstát ve všech sedmi krocích a tématech Ekoškoly a obhájit svou činnost při auditu. První titul jsme získali v roce 2010 a v roce 2012 jsme titul obhájili podruhé.

 

Ekokodex

 • zhasínáme světla, když odcházíme ze třídy
 • třídíme odpad, vynášíme koše
 • neodhazujeme odpadky na zem
 • šetříme energií
 • neničíme majetek (šetříme finance školy)
 • hibernace PC
 • šetříme vodou
 • větráme efektivně
 • zaléváme kytky
 • uklízíme třídu
 • sbíráme papír, pomerančovou a citrónovou kůru, víčka
 • kopírujeme oboustranně
 • šetříme papírem
 • pomáháme přírodě (čistíme les, studánky, krmíme lesní zvěř v zimě, sázíme stromky…)
 • spolupracujeme
 • chováme se slušně
 • přezouváme se

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft