I. základní škola

Školní poradenské pracoviště

Charakteristika

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby a s nimi spojenou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům. Je tvořeno ředitelem školy, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a školní psycholožkou, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli a ostatními pedagogy jakož i poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

Náplň činnosti

  • komunikace o podpůrných opatřeních se ŠPZ (záznam o konzultaci je v doporučení)
  • podpora při poskytování podpůrných opatření školou
  • sledování a vyhodnocování PLPP a poskytovaných podpůrných opatřeních vyššího stupně
  • podpora začleňování žáků z jiného kulturního prostředí a žáků žijících v odlišných životních podmínkách
  • podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • zajištění včasné intervence při aktuálních problémech jednotlivců i školních tříd
  • prevence rizikového chování
  • metodická podpora ve vzdělávacích činnostech v oblasti speciálně pedagogické a psychologické
  • spolupráce školy a rodičů, případně dalších spolupracujících subjektů
  • kariérové poradenství

 

Kontakty

Mgr. Hana Knapčoková – ředitelka školy
E-mail: hana.knapcokova@zs1.nmnm.cz
Telefon: 566 598 501

PhDr. Radka Havlíčková – výchovná poradkyně
E-mail: radka.havlickova@zs1.nmnm.cz
Telefon: 566 598 510
Konzultační hodiny: středa 13.30 – 15.00 hodin

Mgr. Barbora Stará – metodička prevence
E-mail: barbora.stara@zs1.nmnm.cz
Telefon: 566 598 537

Mgr. Lucie Šponarová – školní psycholožka
E-mail: lucie.sponarova@zs1.nmnm.cz
Telefon: 566 598 554

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft