I. základní škola

Přípravná třída

Při 1. základní škole v Novém Městě na Moravě bude v případě zájmu rodičů pro školní rok 2024-2025 otevřena přípravná třída. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Důležité informace

  • o zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce
  • minimální počet dětí v přípravné třídě je 10, maximální je 15
  • obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu dané základní školy
  • děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy
  • děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy
  • v případě vyššího počtu zájemců škola přijme přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky


Okénko do přípravné třídy
– podrobnější informace o činnosti dětí v přípravné třídě získáte ZDE


Přihláška

Žádost o zařazení do přípravné třídy je možné odevzdat při zápisu do první třídy nebo na sekretariátu Základní školy v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 do 12. dubna 2024. Formulář žádosti ke stažení je k dispozici v příloze tohoto textu.


Informační schůzka pro rodiče přihlášených dětí

Společné setkání, při kterém bychom rádi předali rodičům podrobnější informace k organizaci školního roku, se uskuteční 18. dubna 2024 v 16:00 hodin v prostorách přípravné třídy na Vratislavově náměstí 123 (prostory školní družiny nad kavárnou BONA café)

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft