I. základní škola

RubrikaJednání parlamentu

Žákovský parlament zahájil svoji činnost ve školním roce 2014-2015. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd 5.-9. ročníku a zástupci z řad učitelů, občas mohou být zváni i zástupci z řad rodičů. Práce parlamentu je založena na vzájemné spolupráci s vedením školy.

Cíle parlamentu:

  • předávání informací mezi třídami a vedením školy (připomínky a náměty ze tříd, dění ve škole…)
  • komunikace s vedením školy a s učiteli
  • realizace vlastních projektů
  • interní zlepšení dovedností členů parlamentu (konstruktivní diskuse, aktivní naslouchání, dělení úkolů, prezentační dovednosti…)

Objevují se nové myšlenky a náměty, které mohou vést ke zlepšení podmínek ve škole. Kdokoli může přispět svým nápadem a kontaktovat zástupce své třídy.

1. základní školaJednání parlamentu

Žákovský parlament 2021-2022 – 5. schůzka

Číst dále
1. základní školaJednání parlamentu

Žákovský parlament 2021-2022 – 4. schůzka

Číst dále
1. základní školaJednání parlamentu

Žákovský parlament 2021-2022 – 3. schůzka

Číst dále
1. základní školaJednání parlamentu

Žákovský parlament 2021-2022 – 2. schůzka

Číst dále
1. základní školaJednání parlamentu

Žákovský parlament 2021-2022 – 1. schůzka

Číst dále
1. základní školaJednání parlamentu

Žákovský parlament 2019-2020 – 6. schůzka

Číst dále

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft