I. základní škola

Konzultační a třídní schůzky

Třídní schůzky

  • 3. října 2023

Konzultační schůzky

  • 28. listopadu 2023 – třídy umístěné na hlavní budově na Vratislavově náměstí
  • 30. listopadu 2023 – třídy umístěné na přístavbě na Sportovní ulici
  • 23. dubna 2024 – třídy umístěné na hlavní budově na Vratislavově náměstí
  • 25. dubna 2024 – třídy umístěné na přístavbě na Sportovní ulici

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft