Charakteristika ZŠ Slavkovice

Odloučené pracoviště Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124


Adresa

Základní škola
Slavkovice 7
592 31 Nové Město na Moravě

 

Vedoucí učitelka

Mgr. Jana Láchová
tel. 566 598 560
e-mail: jana.lachova@zs1.nmnm.cz

 

Zaměstnanci školy

Mgr. Jana Láchová – třídní učitelka 2. a 4. ročníku
Mgr. Věra Janů – třídní učitelka 1. a 3. ročníku
Mgr. Lenka Šmardová – učitelka
Mgr. Eliška Šarounová – asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
Kateřina Straková – školnice

 
Dotazník