Je složen z žáků i pedagogů a spolupracuje se správními zaměstnanci školy, především s panem školníkem.

Žáci Ekotýmu se scházejí jednou týdně odpoledne. Náplní práce je zajišťování realizace jednotlivých kroků Ekoškoly, informování ostatních žáků a učitelů školy a rozvoj vlastního vzdělání v oblasti environmentální výchovy. Žáci Ekotýmu dále přispívají do vlastní rubriky Ekofanda ve školním časopise Puclík, účastní se exkurzí v oblasti environmentálního vzdělávání, pomáhají při školních akcích a realizují různé aktivity na pomoc životnímu prostředí. Žáci pracují pod vedením Mgr. Martiny Janíčkové.

 

Členové Ekotýmu – školní rok 2021-2022

 • Jakub Staněk
 • Pavel Dittrich
 • Radim Petr
 • Tadeáš Havlík
 • Kateřina Křídlová
 • Jakub Špaček
 • David Horký
 • Diana Lukešová
 • Ondřej Klement
 • Natálie Pinterová
 • Zora Cíchová
 • Šárka Topinková
 • Izabela Horváthová
 • Eliška Špačková
 • Hana Lukešová
 • Lenka Lukášková
 • Nina Šinclová
 • Kristýna Korbářová

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft