I. základní škola

Je složen z žáků i pedagogů a spolupracuje se správními zaměstnanci školy, především s panem školníkem.

Žáci Ekotýmu se scházejí jednou týdně odpoledne. Náplní práce je zajišťování realizace jednotlivých kroků Ekoškoly, informování ostatních žáků a učitelů školy a rozvoj vlastního vzdělání v oblasti environmentální výchovy. Žáci Ekotýmu se účastní exkurzí v oblasti environmentálního vzdělávání, pomáhají při školních akcích a realizují různé aktivity na pomoc životnímu prostředí. Žáci pracují pod vedením Mgr. Martiny Janíčkové.

 

Členové Ekotýmu – školní rok 2022-2023

 • Radka Havlíčková, 6.C
 • Václav Paleček, 6.C
 • Petr Kříž, 7.B
 • Pavel Dittrich, 7.C
 • Tadeáš Havlík, 7.C
 • Jakub Staněk, 7.C
 • Radim Petr, 7.C
 • Kateřina Křídlová, 8.A
 • Jakub Špaček, 8.B
 • Diana Lukešová, 8.C
 • Zora Cíchová, 8.C
 • Natálie Pinterová, 8.C
 • Ondřej Klement, 8.C

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft