I. základní škola

Školní mléko

Škola realizuje prodej školního mléka a mléčných výrobků z programu Školní mléko. Každý žák plnící povinnou školní docházku má nárok na jeden dotovaný mléčný produkt v každém vyučovacím dni. Dodavatelem výrobků pro naši školu je Mlékárna Hlinsko, a. s. Prodejními dny jsou pondělí, středa a pátek vždy před vyučováním a o velké přestávce.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft