Přijatí žáci

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 pod přiděleným registračním číslem.

Registrační
číslo
Rozhodnutí Registrační
číslo
Rozhodnutí
Z19-01 přijat/a Z19-24 přijat/a
Z19-02 přijat/a Z19-25 přijat/a
Z19-03 přijat/a Z19-26 přijat/a
Z19-04 přijat/a Z19-27 přijat/a
Z19-05 přijat/a Z19-28 přijat/a
Z19-06 přijat/a Z19-29 přijat/a
Z19-07 přijat/a Z19-30 přijat/a
Z19-08 přijat/a Z19-31 přijat/a
Z19-09 přijat/a Z19-32 přijat/a
Z19-10 přijat/a Z19-33 přijat/a
Z19-11 přijat/a Z19-34 přijat/a
Z19-12 přijat/a Z19-35 přijat/a
Z19-13 přijat/a Z19-36 přijat/a
Z19-14 přijat/a Z19-37 přijat/a
Z19-15 přijat/a Z19-38 přijat/a
Z19-16 přijat/a Z19-39 přijat/a
Z19-17 přijat/a Z19-40 přijat/a
Z19-18 přijat/a S19-01 přijat/a
Z19-19 přijat/a S19-02 přijat/a
Z19-20 přijat/a S19-03 přijat/a
Z19-21 přijat/a S19-04 přijat/a
Z19-22 přijat/a S19-05 přijat/a
Z19-23 přijat/a S19-06 přijat/a

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Novém Městě na Moravě dne 5. 4. 2019


Děkujeme rodičům za důvěru a budeme se snažit, aby se dětem u nás ve škole líbilo.