I. základní škola

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 pod přiděleným registračním číslem.

Registrační
číslo
Rozhodnutí Registrační
číslo
Rozhodnutí
Z23-01 přijat/a Z23-32 přijat/a
Z23-02 přijat/a Z23-33 přijat/a
Z23-03 přijat/a Z23-34 přijat/a
Z23-04 přijat/a Z23-35 přijat/a
Z23-05 přijat/a Z23-36 přijat/a
Z23-06 přijat/a Z23-37 přijat/a
Z23-07 přijat/a Z23-38 přijat/a
Z23-08 přijat/a Z23-39 přijat/a
Z23-09 přijat/a Z23-40 přijat/a
Z23-10 přijat/a Z23-41 přijat/a
Z23-11 přijat/a Z23-42 přijat/a
Z23-12 přijat/a Z23-43 přijat/a
Z23-13 přijat/a Z23-44 přijat/a
Z23-14 přijat/a Z23-45 přijat/a
Z23-15 přijat/a Z23-46 přijat/a
Z23-16 přijat/a Z23-47 přijat/a
Z23-17 přijat/a Z23-48 přijat/a
Z23-18 přijat/a Z23-49 přijat/a
Z23-19 přijat/a
Z23-20 přijat/a ZŠ SLAVKOVICE
Z23-21 přijat/a S23-01 přijat/a
Z23-22 přijat/a S23-02 přijat/a
Z23-23 přijat/a S23-03 přijat/a
Z23-24 přijat/a S23-04 přijat/a
Z23-25 přijat/a S23-05 přijat/a
Z23-26 přijat/a S23-06 přijat/a
Z23-27 přijat/a S23-07 přijat/a
Z23-28 přijat/a S23-08 přijat/a
Z23-29 přijat/a S23-09 přijat/a
Z23-30 přijat/a S23-10 přijat/a
Z23-31 přijat/a  

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Novém Městě na Moravě dne 25. 4. 2023


Děkujeme rodičům za důvěru a budeme se snažit, aby se dětem u nás ve škole líbilo.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft