Přijatí žáci

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018-2019

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 pod přiděleným registračním číslem.

Registrační
číslo
Rozhodnutí Registrační
číslo
Rozhodnutí
Z18-01 přijat/a Z18-29 přijat/a
Z18-02 přijat/a Z18-30 přijat/a
Z18-03 přijat/a Z18-31 přijat/a
Z18-04 přijat/a Z18-32 přijat/a
Z18-05 přijat/a Z18-33 přijat/a
Z18-06 přijat/a Z18-34 přijat/a
Z18-07 přijat/a Z18-35 přijat/a
Z18-08 přijat/a Z18-36 přijat/a
Z18-09 přijat/a Z18-37 přijat/a
Z18-10 přijat/a Z18-38 přijat/a
Z18-11 přijat/a Z18-39 přijat/a
Z18-12 přijat/a Z18-40 přijat/a
Z18-13 přijat/a Z18-41 přijat/a
Z18-14 přijat/a Z18-42 přijat/a
Z18-15 přijat/a Z18-43 přijat/a
Z18-16 přijat/a Z18-44 přijat/a
Z18-17 přijat/a Z18-45 přijat/a
Z18-18 přijat/a Z18-46 přijat/a
Z18-19 přijat/a Z18-47 přijat/a
Z18-20 přijat/a Z18-48 přijat/a
Z18-21 přijat/a Z18-49 přijat/a
Z18-22 přijat/a Z18-50 přijat/a
Z18-23 přijat/a Z18-51 přijat/a
Z18-24 přijat/a Z18-52 přijat/a
Z18-25  přijat/a Z18-53  přijat/a
Z18-26  přijat/a S18-01  přijat/a
Z18-27  přijat/a S18-02  přijat/a
Z18-28  přijat/a

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Novém Městě na Moravě dne 9. 4. 2018


Děkujeme rodičům za důvěru a budeme se snažit, aby se dětem u nás ve škole líbilo.