I. základní škola

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 pod přiděleným registračním číslem.

Registrační
číslo
Rozhodnutí Registrační
číslo
Rozhodnutí
Z24-01 přijat/a Z24-34 přijat/a
Z24-02 přijat/a Z24-35 přijat/a
Z24-03 přijat/a Z24-36 přijat/a
Z24-04 přijat/a Z24-37 přijat/a
Z24-05 přijat/a Z24-38 přijat/a
Z24-06 přijat/a Z24-39 přijat/a
Z24-07 přijat/a Z24-40 přijat/a
Z24-08 přijat/a Z24-41 přijat/a
Z24-09 přijat/a Z24-42 přijat/a
Z24-10 přijat/a Z24-43 přijat/a
Z24-11 přijat/a Z24-44 přijat/a
Z24-12 přijat/a Z24-45 přijat/a
Z24-13 přijat/a Z24-46 přijat/a
Z24-14 přijat/a Z24-47 přijat/a
Z24-15 přijat/a Z24-48 přijat/a
Z24-16 přijat/a Z24-49 přijat/a
Z24-17 přijat/a Z24-50 přijat/a
Z24-18 přijat/a Z24-51 přijat/a
Z24-19 přijat/a
Z24-20 přijat/a
Z24-21 přijat/a
Z24-22 přijat/a ZŠ SLAVKOVICE
Z24-23 přijat/a S24-01 přijat/a
Z24-24 přijat/a S24-02 přijat/a
Z24-25 přijat/a S24-03 přijat/a
Z24-26 přijat/a S24-04 přijat/a
Z24-27 přijat/a S24-05 přijat/a
Z24-28 přijat/a S24-06 přijat/a
Z24-29 přijat/a S24-07 přijat/a
Z24-30 přijat/a S24-08 přijat/a
Z24-31 přijat/a S24-09 přijat/a
Z24-32 přijat/a S24-10 přijat/a
Z24-33 přijat/a  

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Novém Městě na Moravě dne 19. 4. 2024


Děkujeme rodičům za důvěru a budeme se snažit, aby se dětem u nás ve škole líbilo.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft