Přijatí žáci

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 pod přiděleným registračním číslem.

Registrační
číslo
Rozhodnutí Registrační
číslo
Rozhodnutí
Z21-01 přijat/a Z21-29 přijat/a
Z21-02 přijat/a Z21-30 přijat/a
Z21-03 přijat/a Z21-31 přijat/a
Z21-04 přijat/a Z21-32 přijat/a
Z21-05 přijat/a Z21-33 přijat/a
Z21-06 přijat/a Z21-34 přijat/a
Z21-07 přijat/a Z21-35 přijat/a
Z21-08 přijat/a Z21-36 přijat/a
Z21-09 přijat/a Z21-37 přijat/a
Z21-10 přijat/a Z21-38 přijat/a
Z21-11 přijat/a Z21-39 přijat/a
Z21-12 přijat/a Z21-40 přijat/a
Z21-13 přijat/a Z21-41 přijat/a
Z21-14 přijat/a Z21-42 přijat/a
Z21-15 přijat/a Z21-43 přijat/a
Z21-16 přijat/a Z21-44 přijat/a
Z21-17 přijat/a Z21-45 přijat/a
Z21-18 přijat/a Z21-46 přijat/a
Z21-19 přijat/a Z21-47 přijat/a
Z21-20 přijat/a Z21-48 přijat/a
Z21-21 přijat/a
Z21-22 přijat/a
Z21-23 přijat/a S21-01 přijat/a
Z21-24 přijat/a S21-02 přijat/a
Z21-25 přijat/a S21-03 přijat/a
Z21-26 přijat/a S21-04 přijat/a
Z21-27 přijat/a S21-05 přijat/a
Z21-28 přijat/a

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Novém Městě na Moravě dne 6. 5. 2021


Děkujeme rodičům za důvěru a budeme se snažit, aby se dětem u nás ve škole líbilo.