Přijatí žáci

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 pod přiděleným registračním číslem.

Registrační
číslo
Rozhodnutí Registrační
číslo
Rozhodnutí
Z20-01 přijat/a Z20-27 přijat/a
Z20-02 přijat/a Z20-28 přijat/a
Z20-03 přijat/a Z20-29 přijat/a
Z20-04 přijat/a Z20-30 přijat/a
Z20-05 přijat/a Z20-31 přijat/a
Z20-06 přijat/a Z20-32 přijat/a
Z20-07 přijat/a Z20-33 přijat/a
Z20-08 přijat/a Z20-34 přijat/a
Z20-09 přijat/a Z20-35 přijat/a
Z20-10 přijat/a Z20-36 přijat/a
Z20-11 přijat/a Z20-37 přijat/a
Z20-12 přijat/a Z20-38 přijat/a
Z20-13 přijat/a Z20-39 přijat/a
Z20-14 přijat/a Z20-40 přijat/a
Z20-15 přijat/a Z20-41 přijat/a
Z20-16 přijat/a Z20-42 přijat/a
Z20-17 přijat/a Z20-43 přijat/a
Z20-18 přijat/a Z20-44 přijat/a
Z20-19 přijat/a Z20-45 přijat/a
Z20-20 přijat/a
Z20-21 přijat/a S20/01 přijat/a
Z20-22 přijat/a S20/02 přijat/a
Z20-23 přijat/a S20/03 přijat/a
Z20-24 přijat/a S20/04 přijat/a
Z20-25 přijat/a S20/05 přijat/a
Z20-26 přijat/a S20/06 přijat/a

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Novém Městě na Moravě dne 5. 5. 2020


Děkujeme rodičům za důvěru a budeme se snažit, aby se dětem u nás ve škole líbilo.