I. základní škola

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023

Na základě § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (tzv. školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 pod přiděleným registračním číslem.

Registrační
číslo
Rozhodnutí Registrační
číslo
Rozhodnutí
Z22-01 přijat/a Z22-26 přijat/a
Z22-02 přijat/a Z22-27 přijat/a
Z22-03 přijat/a Z22-28 přijat/a
Z22-04 přijat/a Z22-29 přijat/a
Z22-05 přijat/a Z22-30 přijat/a
Z22-06 přijat/a Z22-31 přijat/a
Z22-07 přijat/a Z22-32 přijat/a
Z22-08 přijat/a Z22-33 přijat/a
Z22-09 přijat/a Z22-34 přijat/a
Z22-10 přijat/a Z22-35 přijat/a
Z22-11 přijat/a Z22-36 přijat/a
Z22-12 přijat/a Z22-37 přijat/a
Z22-13 přijat/a Z22-38 přijat/a
Z22-14 přijat/a Z22-39 přijat/a
Z22-15 přijat/a Z22-40 přijat/a
Z22-16 přijat/a Z22-41 přijat/a
Z22-17 přijat/a Z22-42 přijat/a
Z22-18 přijat/a Z22-43 přijat/a
Z22-19 přijat/a Z22-44 přijat/a
Z22-20 přijat/a S22-01 přijat/a
Z22-21 přijat/a S22-02 přijat/a
Z22-22 přijat/a S22-03 přijat/a
Z22-23 přijat/a S22-04 přijat/a
Z22-24 přijat/a S22-05 přijat/a
Z22-25 přijat/a S22-06 přijat/a

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Novém Městě na Moravě dne 8. 4. 2022


Děkujeme rodičům za důvěru a budeme se snažit, aby se dětem u nás ve škole líbilo.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft