I. základní škola

Genetická metoda čtení

Chceme, aby čtení děti více bavilo, proto je to učíme jinak… Genetická metoda výuky čtení a psaní má na naší škole už dlouholetou tradici. Po absolvování semináře paní PhDr. Jarmily Wágnerové, CSc. nás tento způsob nácviku počátečního čtení velmi oslovil.

Téměř každé šestileté dítě, které přichází do školy, se umí podepsat hůlkovým písmem, nebo dokonce umí číst. Hůlkové písmo většinou děti zaujme především pro svou jednoduchost a této skutečnosti využívá právě genetická metoda čtení.

Výuka začíná velkými tiskacími písmeny. To znamená, že se děti k příslušné hlásce učí pouze jeden grafický znak. Další nesmírnou výhodou této metody je fakt, že se všechna písmena, která se žáci naučí číst, naučí hned i zapisovat. Již z malého počtu písmen je možné sestavit slovo, které děti hláskují a pak ho čtou najednou. Samotné hláskování pomáhá dětem i při psaní, neboť si vybavují postupně jednotlivá písmena a nedochází tolik k jejich vynechávání. Hlavní myšlenkou je naučit děti číst s porozuměním a to již od samého počátku, což jim vyhláskování slova a jeho celé přečtení umožňuje.

Přibližně na konci listopadu se děti naučí i malou tiskací abecedu a teprve na konci prvního pololetí jsou seznámeny s psacím písmem. Tou dobou již mají dobře uvolněnou ruku a psaní jim nečiní velké obtíže. Do této doby zaznamenávají své myšlenky (slova a věty) hůlkovým písmem, čímž se vedou ke spontánnímu psanému projevu.

Jelikož děti umí číst již po prvních 3-4 měsících, dokáží daleko více pracovat s textem. Mohou mnohem dříve používat smysluplné texty, které je zaujmou. Je možné využívat pro práci i spousty činnostních aktivit.

Se způsobem výuky jsou spokojeni i rodiče. Brzy se sami přesvědčí, že výuka probíhá klidně, že děti nestresuje, maximálně respektuje individualitu každého dítěte a neklade velké nároky na domácí přípravu.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft