I. základní škola

Charitativní projekty

Rok 2005 a slova řeckého filosofa Lucia Senecy – Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin – nás přivedly k nápadu, že se pokusíme vést naše žáky k tomu, že pomáhat nebo podat pomocnou ruku tam, kde je potřeba, má v lidském životě velký smysl. Učíme se totiž takto obohacovat nejen ty, kteří pomoc potřebují, ale vlastně i sami sebe. Už jen ten hřejivý pocit, že jsme někomu pomohli, je máločím nahraditelný… Velmi důležitá je ale pro nás forma pomoci, která v žádném případě nespočívá v tom, že žáci přinesou určitý finanční obnos, který dostanou od rodičů, ale v tom, že finanční prostředky získávají svojí vlastní aktivitou. A tak jsme se pustili do sbírání sušené pomerančové a citrónové kůry, víček od PET lahví, hliníku, vyřazených CD a DVD a do sběru starého papíru…

Děkujeme Vám všem, kteří vytrvale, trpělivě a neúnavně pomáháte, protože bez Vás by to nešlo… Devět let práce, devět let různorodé pomoci – pokaždé někomu jinému, pokaždé se snahou a finální radostí, že se dílo podařilo.

 

Využití získaných prostředků

V říjnu 2014 jsme za přítomnosti České televize předali šek na 15 000,- Kč, za který centrum Rané péče nestátní neziskové organizace Portimo, o.p.s. v Novém Městě na Moravě pořídilo v rámci projektu „Tabletka“ iPad pro handicapované děti.

V květnu 2015 naše kroky vedly do Domova s pečovatelskou službu – skupinka žáků zde předala paní ředitelce a klientům tohoto domu šek v hodnotě 15 000,- Kč. Za zmíněnou sumu byly nakoupeny terapeutické a technické pomůcky vhodné pro péči o seniory v rámci pečovatelské a aktivizační péče.

 

Adopce na dálku

Zapojili jsme se do dlouhodobé aktivity, kterou zprostředkovává Arcidiecézní charita Praha, a adoptovali jsme postupně dvojici chlapců z různých částí světa, kterým svými příspěvky pomáháme při studiu:

  • Gabriel Mabenga – Zambie – Afrika (adopce v letech 2006 – 2009)
  • Kiran Kumar – Indie (adopce od roku 2010 do současnosti – aktuálně studuje 3. ročník vysoké školy)

 

Skutečný dárek

V roce 2010, 2011 a 2012 jsme zakoupili přes organizaci Člověk v tísni tzv. Skutečný dárek – certifikát, který pomáhá zlepšovat život těm lidem v zemích třetího světa, kteří o to stojí – chtějí pracovat, aby si zajistili živobytí pro sebe i svou rodinu. Věnovali jsme tak chudým rodinám kozu, krávu, několik šicích strojů a také pumpu na zdravou pitnou vodu – vše v hodnotě přes 30 000 korun.

 

Adopce zvířete

V roce 2011 a 2012 jsme adoptovali v jihlavské ZOO mývala severního, kterému jsme přispívali na stravu – celkem 6 tisíc korun.

 

Netradiční oslava Dne Země

Část finanční prostředků šla v dubnu 2013 na oslavy Dne Země – pro všechny žáky 1. stupně byla zprostředkována návštěva dvou velbloudů – Gejši a Šajtana – u nás ve škole. Akce byla nezapomenutelným zážitkem a děti se při ní dozvěděly celou řadu zajímavostí z jejich života.

 

Zájezd pro nejlepší sběrače

červnu 2013 byl pro nejlepší sběrače druhotných surovin zorganizován zájezd do Skanzenu Veselý kopec a do Záchranné stanice Pavlov.

V červnu 2014 byly pro nejlepší sběrače druhotných surovin zorganizovány dva zájezdy. Jeden pro žáky 1. stupně – hravé dopoledne na Dolní Rožínce, druhý pro žáky 2. stupně, kteří se na jedno dopoledne proměnili v bujarou skupinu „rafťáků“ plujících po řece Moravě historickým centrem Olomouce. Odpoledne potom patřilo tradiční výrobně olomouckých tvarůžků v Lošitích.

V červnu 2015 byly pro nejlepší sběrače druhotných surovin zorganizovány opět dva zájezdy. Děti z 1. stupně si zajely do Ekologického centra Chaloupky nedalo Jihlavy. Užily si dobrodružnou hmyzí stezku, při které plnily řadu netradičních úkolů – hledaly potravu pro babočku kopřivovou, stavěly mraveniště, válely chrobáčí kuličku nebo zachraňovaly svého spolužáka, kterého zajal obrovský pavouk křižák. Na závěr se osobně a důvěrně seznámily s chaloupeckou zvířecí farmou – přítulnými kozami Lotkou a Lízou, kozlíkem Lukášem ovečkou Esme a vepříkem Adolfem.
Žáci 2. stupně vyrazili až do Jeseníků. Jejich itinerář byl nejen slušně nabitý, ale také velmi zajímavý. Začal Jeskyněmi na Pomezí, pokračoval hydroelektrárnou Dlouhé Stráně a zakončen byl ve výrobně ručního papíru ve Velkých Losinách.

 

Adventní koncerty

V letech 2000–2010 jsme přispěli částkou 42 512 Kč na konto adventních koncertů, které pořádá v předvánočním období Česká televize.

 

Pomoc obětem vlny tsunami

V roce 2004, kdy v jihovýchodní Asii napáchala obrovské škody ničivá vlna tsunami, odešla částka 6 975 Kč na pomoc tamějším dětem.

 

Hračky pro děti v nemocnici

O Velikonocích v roce 2006 proběhlo vystoupení pro rodiče a velikonoční jarmark – finanční výtěžek 7 500 Kč putoval do novoměstské nemocnice, konkrétně na dětské oddělení na nákup hraček pro dětské pacienty.

 

Projekt Panenka

V roce 2008 žáci celého prvního stupně a také řada členů pedagogického sboru i rodičů ušila panenku. Prodejem těchto panenek, který se uskutečnil přes celosvětově známou organizaci UNICEF, se získaly finanční prostředky na nákup očkovacích látek proti šesti smrtelným dětským chorobám v nejchudších zemích světa.

 

Dárek pro Zdislavu

Na jaře roku 2012 vyhrála tehdejší 8.C v celostátní soutěži „Najdi, co hledáš“, kterou vyhlašuje internetový portál Seznam.cz, novou počítačovou učebnu a jako přídavek dostal každý žák této třídy ještě velký kyblík lízátek. Část této výhry věnovali žáci klientům denního stacionáře Zdislava v Novém Městě na Moravě – tedy těm, kteří nemají takové možnosti jako studenti naší školy. Řečeno slovy Anetky Dufkové po návštěvě stacionáře: „Odnesli jsme si především dobrý pocit z toho, že jsme někomu udělali aspoň trochu radost. Ta se totiž zvyšuje přímo úměrně s tím, s kolika lidmi se o ni podělíte…“

Není v našich silách pomoci všem, kteří by si to zasloužili. Přesto vedeme děti k tomu, aby nebyly lhostejné nejenom k neštěstí jiných lidí, ale ani k prostředí, ve kterém žijí, aby naslouchaly svému srdci, následovaly svoji intuici a měly odvahu dělat něco, co je možná trochu namáhavé, ale určitě má smysl…

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft