I. základní škola

Cíle a složení parlamentu

Cíle parlamentu:

  • předávání informací mezi třídami a vedením školy (připomínky a náměty ze tříd, dění ve škole…)
  • komunikace s vedením školy a s učiteli
  • realizace vlastních projektů
  • interní zlepšení dovedností členů parlamentu (konstruktivní diskuse, aktivní naslouchání, dělení úkolů, prezentační dovednosti…)

Objevují se nové myšlenky a náměty, které mohou vést ke zlepšení podmínek ve škole. Kdokoli může přispět svým nápadem a kontaktovat zástupce své třídy.

Členové parlamentu ve školním roce 2019-2020

5.A – Kateřina Budíková, Cung Lungum

5.B – Gabriela Horváthová, Natálie Pinterová

6.A – Edita Librová, Vít Tomanec

6.B – Izabela Horváthová, Šárka Topinková

6.C – Hana Košťálová, Kristián Suchý

7.A – Barbora Mádlová, Kristýna Průdková

7.B – Michaela Hemzová, Tereza Kocandová

7.C – Aneta Jamborová, Ema Juránková

8.A – Anna Stejskalová, Martin Švanda

8.B – Zdeněk Janů, Karolína Laxerová

8.C – Matěj Kalous, Michaela Lišková

9.A – Nela Machová, Nikola Řádková

9.B – Edita Kosourová, Veronika Pejchalová

9.C – Matěj Sedláček, Jana Tomancová

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft