Cíle a složení parlamentu

Žákovský parlament zahájil svoji činnost ve školním roce 2014-2015. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd 5.-9. ročníku a zástupci z řad učitelů, občas mohou být zváni i zástupci z řad rodičů. Práce parlamentu je založena na vzájemné spolupráci s vedením školy.

Cíle parlamentu:

  • předávání informací mezi třídami a vedením školy (připomínky a náměty ze tříd, dění ve škole…)
  • komunikace s vedením školy a s učiteli
  • realizace vlastních projektů
  • interní zlepšení dovedností členů parlamentu (konstruktivní diskuse, aktivní naslouchání, dělení úkolů, prezentační dovednosti…)

Objevují se nové myšlenky a náměty, které mohou vést ke zlepšení podmínek ve škole. Kdokoli může přispět svým nápadem a kontaktovat zástupce své třídy.

Členové parlamentu ve školním roce 2018-2019

5.A – Lucie Šustrová, Jan Tomaškin

5.B – Markéta Dobrovolná, Matyáš Lom

6.A – Milan Kříž, Barbora Mádlová

6.B – Michaela Hemzová, Jan Oravec

6.C – Aneta Jamborová, Nina Šinclová

7.A – Natálie Heralová, Anna Stejskalová

7.B – Karolína Laxerová, Iva Macková

7.C – Matěj Kalous, Michaela Lišková

8.A – Libuše Konečná, Lukáš Juránek

8.B – Edita Kosourová, Veronika Pejchalová

8.C – Jana Tomancová, Matěj Sedláček

9.A – Ladislav Žák, Radim Lempera

9.B – Dominika Kocová, Tereza Kubíková

9.C – Jolana Horváthová, Veronika Jamborová