Cíle a složení parlamentu

Žákovský parlament zahájil svoji činnost ve školním roce 2014-2015. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd 5.-9. ročníku a zástupci z řad učitelů, občas mohou být zváni i zástupci z řad rodičů. Práce parlamentu je založena na vzájemné spolupráci s vedením školy.

Cíle parlamentu:

  • předávání informací mezi třídami a vedením školy (připomínky a náměty ze tříd, dění ve škole…)
  • komunikace s vedením školy a s učiteli
  • realizace vlastních projektů
  • interní zlepšení dovedností členů parlamentu (konstruktivní diskuse, aktivní naslouchání, dělení úkolů, prezentační dovednosti…)

Objevují se nové myšlenky a náměty, které mohou vést ke zlepšení podmínek ve škole. Kdokoli může přispět svým nápadem a kontaktovat zástupce své třídy.

Členové parlamentu ve školním roce 2019-2020

5.A – Kateřina Budíková, Cung Lungum

5.B – Gabriela Horváthová, Natálie Pinterová

6.A – Edita Librová, Vít Tomanec

6.B – Izabela Horváthová, Šárka Topinková

6.C – Hana Košťálová, Kristián Suchý

7.A – Barbora Mádlová, Kristýna Průdková

7.B – Michaela Hemzová, Tereza Kocandová

7.C – Aneta Jamborová, Ema Juránková

8.A – Anna Stejskalová, Martin Švanda

8.B – Zdeněk Janů, Karolína Laxerová

8.C – Matěj Kalous, Michaela Lišková

9.A – Nela Machová, Nikola Řádková

9.B – Edita Kosourová, Veronika Pejchalová

9.C – Matěj Sedláček, Jana Tomancová