I. základní škola

Zapojení ZŠ Slavkovice do projektů

Projekt Partnerství škol Comenius 2013-2015

Po úspěšném ukončení projektu Comenius Regio se škola zapojila do nového dvouletého projektu Partnerství škol Comenius, který vyhlásila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Našimi partnerskými školami se staly dvě školy v zahraničí – Základní škola Gunskirchen v Rakousku a Základní škola při zdravotnickém zařízení v Bratislavě na Slovensku.

V době podání projektu (únor 2013) byla další partnerskou školou i „naše“ známá škola ve Schwabelweisu v Německu. Ta bohužel od smlouvy v červenci 2013 odstoupila. Název našeho společného projektu je Unsere Heimat (Náš domov).

22. října 2013 došlo v naší škole k 1. schůzce koordinátorů partnerských škol. Byly projednány změny v projektu, které vyplynuly z odstoupení německé školy, a byl upraven plán akcí a aktivit. Společně jsme vytvořili plán aktivit a úkolů partnerů a projednali individuální výstupy škol.

Zapojení naší školy do akcí a aktivit, které jsou součástí projektu Partnerství škol Comenius, si můžete prohlédnout ZDE.

 

Projekt Partnerství Comenius Regio 2011-2013

V letech 2011-2013 byla škola zapojena do projektu Partnerství Comenius Regio. Tento projekt finančně podporuje bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu.

Cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání. Společně s Městským úřadem Nové Město na Moravě a Sborem dobrovolných hasičů Slavkovice jsme spolupracovali s partnery stejných institucí v Německu. Naše partnerská škola měla sídlo v místní části města Regensburg – Schwabelweis. Během dvou let jsme navázali přátelství s německými školáky a učiteli, které vyvrcholilo výměnnými návštěvami.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft