Školní časopis

PUCLÍK

Školní časopis Základní školy v Novém Městě na Moravě

Vydává Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 výhradně pro vnitřní potřebu.
Vychází od 28. května 1999.


Redakční rada

Zdeněk Havlík, Mgr. Petr Smékal,  Mgr. Dagmar Svobodová
Karolína Večeřová, Eva Mošnerová, Simona Mojžíšová, Kateřina Rosecká, Aneta Košťálová, Leona Librová
Veronika Jamborová, Eliška Kostecká, Václav Poul, Šimon Dufek

e-mail: puclik@nmnm.cz