Školní časopis

PUCLÍK

Školní časopis Základní školy v Novém Městě na Moravě

Vydává Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 výhradně pro vnitřní potřebu.
Vychází od 28. května 1999.


Redakční rada

Zdeněk Havlík, Mgr. Petr Smékal,  Mgr. Dagmar Svobodová
Veronika Jamborová, Eliška Kostecká, Václav Poul, Šimon Dufek

e-mail: puclik@nmnm.cz