Školní časopis

PUCLÍK

Školní časopis Základní školy v Novém Městě na Moravě

Vydává Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 výhradně pro vnitřní potřebu.
Vychází od 28. května 1999.


Redakční rada

Redakční rada není v současné době ustanovena, časopis nyní nevychází.

e-mail: puclik@nmnm.cz

 
Dotazník