Školní časopis

PUCLÍK

Školní časopis Základní školy v Novém Městě na Moravě

Vydává Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124 výhradně pro vnitřní potřebu.
Vychází od 28. května 1999.


Redakční rada

Zdeněk Havlík, Mgr. Petr Smékal,  Mgr. Dagmar Svobodová

Veronika Jamborová, Eliška Kostecká, Magda Dvořáková, Václav Poul, Šimon Dufek, Miroslava Brabcová, Kateřina Chalupová, Lenka Klementová, Simona Kosourová, Veronika Hlaváčová, Lucie Klementová, Natálie Krejčíková, Eliška Skuhrovcová, Michaela Lišková, Anna Součková, Kateřina Stupková, Tereza Tatíčková, Tereza Tulisová, Nina Zichová

e-mail: puclik@nmnm.cz