Školní jídelna

Jídelní lístek

Aktuální jídelní lístek je k dispozici ZDE.

 

Objednávka jídel

Pokud máte zájem o objednávání obědů po internetu, přihlaste se prosím u vedoucí stravování paní Vlasty Palcové, která vám předá přihlašovací údaje. Vlastní objednávku potom provedete prostřednictvím formuláře ZDE – je nutné vyplnit číslo naší organizace – 5654 (Zařízení).

 

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním stravovacích, hygienických, bezpečnostních, zdravotních, pracovních, prostorových a dalších podmínek. Text tohoto dokumentu je k dispozici ZDE.

 

Řád školní jídelny

Určuje pravidla provozu, stanovuje režim školní jídelny, je závazný pro žáky (má informativní funkci pro zákonné zástupce), zaměstnance školy i cizí strávníky. Text tohoto dokumentu je k dispozici ZDE.