I. základní škola

Historie a současnost ZŠ Slavkovice

Historie školy

První zmínka o vzdělávání dětí ve Slavkovicích je datována do roku 1749, kdy domkařka Mariana Valatová učila u sebe doma děti číst. Dalších téměř 100 let probíhala výuka ve školských světnicích po různých staveních místních obyvatel. Tehdejší výuka s sebou přinášela nevoli některých lidí a problémy, které vyvrcholily v roce 1835, kdy jeden občan dokonce ve stavení rozbil kamna a vnitřek chaloupky, aby zabránil výuce.

Díky učiteli Antonínu Rohlíkovi, který ve Slavkovicích působil v letech 1830-1853, obec vystavěla v roce 1838 první samostatnou budovu „U Vavřínků“(„Na Zahrádkách“). Tato budova přestala brzy vyhovovat, a tak byla v roce 1877 postavena nová budova školy s jednou třídou. Výstavba se neobešla bez problémů. Dle původního návrhu se zdála Slavkovickým drahou, a tak začali stavět sami bez schválení plánů, což nemohlo dopadnou dobře. Rozpočet byl překročen, škola přišla na 3 479 zlatých, obec se zadlužila a dluh splácela až do roku 1888.

V roce 1902 bylo k původní budově přistaveno patro, protože škola byla trvale přeplněna. V této – dnes již zrekonstruované budově – se vyučuje dodnes. Nejvýraznější postavou z mnoha učitelů, kteří na škole působili, byl Josef Koněrza, který zde učil neuvěřitelných 41 let – od roku 1879 do roku 1920. Učitel Koněrza byl vynikající, velmi vzdělaný pedagog. Zasloužil se o zvětšení školy na dvě třídy. Nejenže byl spisovatelem, ale i překladatelem. Jeho překladatelská činnost čítá přes šedesát románů a povídek ze slovanské literatury.

Učitelé až do roku 1980 bydleli v přízemí školy (tři místnosti), po dostavění mateřské školy byl učitelský byt zřízen v nové budově. Uvolněné prostory původního bytu sloužily nejprve pro obecní knihovnu a kancelář JZD, dnes prostory využívá ke své činnosti školní družina. Po roce 1989 došlo k výrazným změnám – otevření školní družiny, zvelebení školní zahrady, vybudování školního hřiště, kompletní výměna osvětlení, instalace nových tabulí, vybavení učeben novým nábytkem atd. To vše pod vedením paní ředitelky Marie Slejškové, která zastávala funkci ředitelky od roku 1989 do roku 1996. Po odchodu paní Slejškové nastoupila na místo ředitelky Mgr. Jana Láchová.

Školní družina ve Slavkovicích byla založena a slavnostně otevřena při nástupu paní Marie Slejškové do funkce ředitelky ve školním roce 1989/1990. Po měsíční usilovné práci byly zařízeny prostory v přízemí školy, což byl bývalý učitelský byt, později obecní knihovna. Nejdříve byly využívány dvě místnosti, ve třetí byla školní šatna. Po přestěhování šatny do nových prostor přibyla další místnost. V současnosti je zde herna s kobercem, pracovní třída se stoly a nejmenší místnost je zařízena jako pracovna Lego a žákovská knihovna.

I když byla naše škola díky administrativnímu rozhodnutí připojena v roce 2003 k Základní škole Nové Město na Moravě, udržela si díky pochopení vedení školy svůj – v dobrém slova smyslu – „vesnický“ málotřídní charakter.

 

Současnost 

Dnes jsou ve škole dvě třídy, v každé z nich se vyučují dva ročníky. Spojená výuka dvou ročníků má svá omezení, avšak i řadu výhod. Děti vede především k větší samostatnosti. O tom, že výuka v málotřídních školách je plnohodnotná, svědčí fakt, že naši žáci nemají po přestupu do 5. ročníku do plně organizované školy žádné problémy a řada z nich začíná studovat od 6. třídy na gymnáziu nebo ve výběrových počítačových či matematických třídách.

Pro prvňáčky má „domácí“ charakter školy výhodu v tom, že se jim díky menšímu počtu dětí ve třídě může učitelka více individuálně věnovat a usnadnit jim jejich školní začátky. V odpoledních hodinách docházejí žáci do školní družiny, jejíž program vychází vstříc všem věkovým skupinám od 1. do 4. ročníku. Pro děti je zajištěno stravování v samostatné jídelně místní mateřské školy.

V poslední době došlo k několika větším opravám – renovace sociálního zařízení, výměna oken a zmodernizování počítačové vybavenosti. Žáci mají k dispozici pestrou nabídku mimoškolní činnosti. Díky spolupráci s Domem dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě do školy pravidelně dojíždí vedoucí zájmových útvarů a podle zájmu otvíráme v daném školním roce různé kroužky – např. flétna, kytara, klavír, keramika, počítače a další. Zájemci o pohyb a tanec mohou navštěvovat taneční kroužek.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft