I. základní škola

Žákovský parlament 2019-2020 – 6. schůzka

/ redakce

17. února 2020 proběhla šestá schůzka žákovského parlamentu…

Žákovský parlament 2019-2020 – 6. schůzka

Naše setkání jsme zahájili organizačními záležitostmi, zhodnocením uplynulých akcí a plánováním akcí nových. Potom jsme se přestěhovali do učebny výpočetní techniky a následovalo společné zapojení do soutěže o naší škole – připomněli jsme si plno důležitých i zajímavých informací týkajících se jak historie naší školy, tak i současného života. Využili jsme počítačů a porovnali jsme činnost našeho žákovského parlamentu s ostatními žákovskými parlamenty, které svoji činnost veřejně prezentují. Třeba nás některé z jejich aktivit zaujmou a necháme se inspirovat.

Závěr patřil opět připomínkám a návrhům ke zlepšení života ve škole.

Mgr. Hana Knapčoková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft