Žákovský parlament 2019-2020 – 5. schůzka

redakce  Sdílet článek na nebo

Dne 16. prosince 2019 proběhla pátá schůzka žákovského parlamentu…

Žákovský parlament 2019-2020 – 5. schůzka

Program setkání:

  1. Úvod
  2. Rozehřívací a poznávací aktivity
  3. Zhodnocení akcí za minulý měsíc
  4. Mapování situace ve škole
  5. Různé
  6. Závěr

V pondělí dne 16. 12. 2019 proběhla schůzka školního žákovského parlamentu. Naši schůzku jsme započali hrou „Místo si vymění ti, co….“. Díky této hře jsme se vzájemně více poznali a pochopili, že každému členu žákovského parlamentu jde něco jiného. Druhá část naší schůzky směřovala k hodnocení akcí, které se za poslední měsíc uskutečnily. Každý člen parlamentu mohl říct svůj názor na jednotlivé školní akce. Ve třetí části naší schůzky jsme se věnovali problémům na naší škole, které budeme nadále řešit a hledat příčiny těchto problémů.

Veronika Pejchalová, 9.B