Žákovský parlament 2019-2020 – 4. schůzka

redakce  Sdílet článek na nebo

Dne 18. listopadu 2019 proběhla čtvrtá schůzka žákovského parlamentu…

Žákovský parlament 2019-2020 – 4. schůzka

Program setkání:

  1. Úvod
  2. Zhodnocení akcí za minulý měsíc
  3. Příprava projektu Krabice od bot
  4. Mapování situace ve škole
  5. Různé
  6. Závěr

Mgr. Hana Knapčoková

————————————————————————–

Jako každý měsíc jsme se setkali se zástupci žákovského parlamentu v relaxační místnosti o půl druhé. Začali jsme hrou, kterou vymyslely paní učitelky. Hra zaměřená na lepší poznání se mezi sebou spočívala v tom, že jsme udělali krok dopředu a řekli: „Ať se mnou udělá krok ten, kdo si myslí, že…” Doplnili jsme větu o nějakou frázi – např.: „Ať se mnou udělá krok ten, kdo si myslí, že ve školní jídelně dobře vaří.“ No a ostatní udělali krok, pokud s tím souhlasili, a pokud ne, tak zůstali stát na místě.

Když jsme hru dokončili, tak jsme si povídali, až jsme došli k tématu Krabice od bot. Tento název značí charitativní projekt pro děti, které nemají takové štěstí jako my a jsou v dětských domovech. Tento projekt spočívá v tom, že dobrovolníci darují věc nebo i více věcí a dají to do krabice od bot, hezky krabici vyzdobí a napíší tam pohlaví a věk dítěte, pro koho je to určené.

Potom jsme se rozdělili do skupin a společně přemýšleli nad životem ve škole – co se nám zde líbí, co by se dalo zlepšit…

Edita Kosourová