12. ročník soutěže Bobřík informatiky

redakce  Sdílet článek na nebo

Bobřík informatiky je soutěž, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií…

12. ročník soutěže Bobřík informatiky

Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku a naše škola se letos zapojila do kategorie MINI (4.-5. ročník), BENJAMIN (6.-7. ročník) a KADET (8.-9. ročník).

Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti formou online testu, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Vše se odehrávalo v počítačové učebně školy.

V celé republice se soutěže zúčastnilo celkem 90 976 soutěžících ze 745 škol. Průměrně za školu soutěžilo 123 žáků. A jak soutěž dopadla v naší škole?

Kategorie MINI

1. Jitka Synková – 5. roč. -192 bodů (maximum)
2. Martin Sáblík – 5. roč. – 176 bodů
3. Ester Marcinko – 4. roč. – 165 bodů
3. Sabina Pivková -4. roč. – 165 bodů

Kategorie BENJAMIN

1. Martin Dvořák – 7. roč. – 160 bodů
2. Adam Červinka – 7. roč. – 156 bodů
3. Monika Halová – 7. roč. – 152 bodů

Kategorie KADET

1. Karolína Polívková – 9. roč. – 180 bodů
2. Eliška Skuhrovcová – 8. roč. – 165 bodů
2. Marie Klementová – 9. roč. – 165 bodů
3. Václav Horňas – 8. roč. – 164 bodů
3. Matěj Kalous – 8. roč. – 164 bodů

Všem dvaaosmdesáti úspěšným řešitelům gratulujeme!

Mgr. Miroslav Sláma