Abeceda peněz aneb hravě o financích – II. část

redakce  Sdílet článek na nebo

Projekt České spořitelny, do kterého se zapojily obě páté třídy z naší školy, má svoje pokračování…

Abeceda peněz aneb hravě o financích – II. část

Projekt probíhal v  průběhu ledna až dubna 2019. Žáci si vypracovali svůj podnikatelský záměr, zvolili ředitele firmy, účetní, nákupčí, marketingovou a pracovní skupinu, zkrátka vše, co by dobře fungující firma měla mít. Nebylo to vůbec lehké. Vyvrcholením celého snažení pak byl prodejní jarmark, který se uskutečnil v první polovině měsíce května. Žáci si vyzkoušeli, jak těžké je přilákat kolemjdoucí, nabídnout své výrobky a prodat je – zkrátka marketing se vším všudy.

Nabídka obou páťáckých podniků byla pestrá a ve finále rozhodně nebyly ztrátové. Základní kapitál České spořitelny se podařilo zhodnotit měrou vrchovatou, což všechny moc potěšilo. Získané finanční prostředky využili žáci každé třídy podle svého uvážení.

Velký dík patří žákům třídy 5.B, kteří dvě třetiny svého výdělku věnovali organizaci Patron dětí, konkrétně podpořili čtrnáctiletého Kubu ze Žulové, který je ochrnutý a pro zlepšení kvality svého života by potřeboval elektrický vozík. Společně budeme sledovat a doufat, že v novém školním roce už bude Kuba „pohyblivější“ a snaha dětí tak nevyšla naprázdno.

Poděkován patří také rodičům, kteří se do projektu zapojili svými vlastními silami a obohatili oba jarmarky výtečnými laskominami.

Mgr. Pavlína Poláčková