Beseda se spisovatelkou

redakce  Sdílet článek na nebo

V pondělí 30. dubna 2018 jsme šli první vyučovací hodinu do kreslírny na besedu se spisovatelkou Reginou Valentíkovou, autorkou knihy Život v Oldříši…

Beseda se spisovatelkou

Autorka se nám nejdříve představila a pak nám povídala o vzniku své knihy. Dozvěděli jsme se, že kniha je sepsána ze zápisků autorčiny prababičky Marie Magdalény Trojákové, která žila v již zmíněné Oldřiši. Zápisky popisovaly její školu, každodenní život či prožitou válku. Beseda byla doplněna několika ukázkami z knihy, aby nám ji autorka více přiblížila, a také fotografiemi, které jsme si měli možnost prohlédnout.

Michaela Harvánková, Zuzana Havránková 7.C