Dějepisná olympiáda

redakce  Sdílet článek na nebo

Před vánočními prázdninami v naší škole proběhlo školní kolo dějepisné olympiády…

Dějepisná olympiáda

Letošní téma mělo název Labyrintem barokního světa, šlo tedy o znalost období, kultury a osobností 2. poloviny 16. století až konce 18. století. I přes ztížené podmínky, jako je rotační výuka, hygienické požadavky atd., se nám sešlo 22 zájemců z 8. a 9. ročníku, kteří si chtěli zasoutěžit a porovnat své znalosti s ostatními. Žáci byli z důvodu epidemiologických opatření rozděleni do čtyř skupin podle svých tříd.

Maximálním počtem bodů, kterého šlo dosáhnout, bylo 60 bodů. Za úspěšného řešitele se považuje každý, kdo dosáhl hranice 36 bodů a výše, a letos jsme úspěšných řešitelů měli poměrně dost. Ve velké konkurenci se nejlépe umístili František Vágner a Jiří Dittrich (oba z 8.C), kteří postoupili do okresního kola. To se konalo online formou 14. ledna 2021 a také v něm si oba chlapci vedli skvěle – František obsadil 2. místo, Jirka byl v konkurenci dalších 30 žáků šestý.

Nejen oběma chlapcům, ale i všem úspěšným řešitelům školního kola dějepisné olympiády moc gratulujeme.

 

Výsledky školního kola

1. František Vágner, 8.C – 57,5 bodu

2. Jiří Dittrich, 8.C – 52 bodů

3. Adam Straka, 8.C a Matouš Němec, 9.B – 45,5 bodu

Mezi další úspěšné řešitele patří (dle počtu bodů): Daniel Havlíček (8.A), Kristýna Korbářová (8.A), Ilja Brabec (9.B), Pavel Šandera (9.C), Ludmila Tulisová (8.A), Kateřina Stupková (9.C), Denisa Kostelecká (8.A), Marek Šolc (9.B) a Tereza Jelínková (8.A). Dalších 9 účastníků pak již nedosáhlo hranice pro úspěšné řešení.

Mgr. Dagmar Svobodová