Den Země ve školní družině

redakce  Sdílet článek na nebo

Každoročně si miliardy lidí po celém světě připomínají svátek Země, který připadá na 22. duben. K té miliardě lidí patří i naše školní družina…

Den Země ve školní družině

S dětmi jsme si povídali o tom, proč se tento svátek slaví a jak důležitá je recyklace odpadu. Ve všech třech odděleních pak děti plnily úkoly. Určovaly a třídily odpad do kontejnerů a kontejnery vykreslily správnou barvou. Poznávaly jarní květiny, přiřazovaly části rostlin a vyluštily osmisměrku. Spojovaly číselnou řadu, z které vznikl glóbus, a následně měly za úkol vykreslit vodní plochy a pevninu. V pracovním listě Procházka po krajině určovaly pomocí smajlíků a šklebíků, kde se lidé zachovali ke krajině citlivě a kde ne. Ze všech prací pak v každém oddělení vznikla výstavka. Děti si s úkoly poradily velice dobře a zasloužily si velkou pochvalu.

Radka Maděrová