Dokážeme se poučit?

redakce  Sdílet článek na nebo

Každoročně se zapojujeme do oslav Dne Země, který připadá na 22. dubna…

Dokážeme se poučit?

Pokaždé je to trochu jinak, ale vždy s myšlenkou, že svět máme jenom jeden a měli bychom se k němu chovat ohleduplně, aby nám vydržel. Ten letošní Den Země nebyl výjimkou – tentokrát jsme se podrobně věnovali odpadům. Už v průběhu měsíce března jsme začali programem Recyklohraní. Školu navštívili lektoři, kteří zábavnou formou seznámili všechny žáky 1.-5. ročníku s tím, kde se dá ve staré pračce objevit zlato nebo proč dopřát starým spotřebičům a bateriím „druhý život“. Nechyběly ani základy správného třídění odpadu, jeho recyklace a ani otázky předcházení jeho vzniku, které jsou v současné době velmi aktuální.

Na tuto aktivitu navázala další, výjezdní – třetí, čtvrté a páté třídy se vypravily do Žďáru nad Sázavou na sběrný dvůr, kde si žáci prohlédli třídící linku a pozorovali separaci jednotlivých složek odpadu. Nakoukli i do bioplynové stanice, přičemž se nestačili divit, kolik vyhozeného pečiva se v ní nachází… Závěr patřil skládce komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou, která rozhodně nepůsobí utěšeným dojmem. Je v ní tolik neroztříděného odpadu, že je to skoro až nepochopitelné.

Snahou a cílem všech výše uvedených aktivit bylo, aby děti pochopily problematiku odpadů v širších souvislostech a přijaly pokud možno za vlastní, že jediným spolehlivým způsobem, jak snižovat množství vyprodukovaného odpadu, kterého kolem sebe viděly opravdu hodně, je předcházet jeho vzniku.

Mgr. Pavlína Poláčková