Ekotým na schůzce s panem starostou

redakce  Sdílet článek na nebo

Ve středu 21. března 2018 jsme se s Ekotýmem vydali na novoměstskou radnici na dlouho plánovanou schůzku s panem starostou Michalem Šmardou…

Ekotým na schůzce s panem starostou

Měli jsme pro něho připraveno mnoho otázek – třeba jestli si někdy adoptoval zvíře v ZOO nebo jestli chodí nakupovat s látkovou či igelitovou taškou. Každý člen Ekotýmu měl nějakou otázku připravenou. Pan starosta byl velmi milý a rád nám na vše odpověděl. Ptal se nás, co si myslíme o tom, jestli se v zimě nespotřebovalo mnoho posypu. Řešili jsme také, zda by se v Novém Městě nezavedly sáčky na psí exkrementy. Schůzka byla velmi zajímavá a myslím si, že všechny nejen bavila, ale i obohatila.

Tereza Benešová, 9.A