I. základní škola

Exkurze do Jihlavy

/ redakce

Doplňujeme, rozšiřujeme a propojujeme teoretické znalosti s životními zkušenostmi našich žáků…

Exkurze do Jihlavy

Oč se jedná? No přece o skupinovou návštěvu zajímavého místa či zařízení konanou v mimoškolním prostředí, které má poznávací cíl a přímý vztah k obsahu vyučování – jednoduše řečeno o exkurzi.

Jednu takovou absolvovali žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků v Jihlavě. Program byl mnohotvárný – od prohlídky základny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina přes Enviropol, což je lídr v oblasti recyklace elektroodpadu, ASMJ – třídící linku na zpracování druhotných surovin (odpadového papíru a plastového odpadu) až po prohlídku zázemí Horáckého divadla.

Pro většinu zúčastněných byla nejpozoruhodnější návštěva zdravotnické záchranné služby. Pohled do sanitky, do vrtulníku, na tréninkové simulátory a trenažéry záchranářů, sledování práce telefonního operátora, který posílá sanitky k lidem v ohrožení života, nebo možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak záchranáři trénují na jediném vrtulníkovém záchranářském trenažéru v České republice – prostě jedinečný a neopakovatelný zážitek!

Třídění odpadového papíru a plastu, běžná každodenní rutina. Mnohé hodně překvapilo, kolik tohoto odpadu vyprodukujeme a hlavně prostředí, ve kterém lidé třídící odpad pracují… Enviropol, provozovatel linky na zpracování nejen elektrozařízení, získává ročně zpět 70 000 tun vysoce kvalitních materiálů ve formě granulátů, které slouží pro výrobu nových výrobků.

Zázemí Horáckého divadla ukázalo foyer, šatnu, bufet, hlediště, ale především jeviště a vše, co je očím běžného diváka skryto. Procházka spletitým labyrintem – maskérnou, vlásenkárnou, krejčovskou dílnou, skladem kostýmů a rekvizit a třeba prostorem pro výrobu kulis byla okouzlující.

Základním přínosem exkurze je propojení teoretických poznatků s praxí s využitím metody pozorování objektů a procesů, ale také diskuse s odborníky z praxe přímo na jejich pracovišti – to vše se nám vrchovatou měrou podařilo.

Mgr. Pavlína Poláčková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft