I. základní škola

Exkurze do zemědělského družstva

/ redakce

Ve středu 19. října 2022 byli žáci osmého ročníku pozváni na exkurzi do Zemědělského družstva Nové Město na Moravě…

Exkurze do zemědělského družstva

Autobus byl zajištěn a celá exkurze byla rozdělena na tři zastávky. První na programu byla beseda v administrativní budově zemědělského družstva. Zde byli žáci seznámeni se základními informacemi o zemědělské produkci Kraje Vysočina. Program byl doplněn kvízem a odměnou pro žáky byla řada cen i svačina. Dále jsme navštívili kravín v Petrovicích, kde si žáci prohlédli jeho vnitřní prostory včetně dojírny. Největší úspěch však sklízela malá telátka. Poslední zastávkou byla bioplynová stanice Nová Ves. Dozvěděli jsme se, kolik spotřebují biomasy, kolik vyrobí elektrické energie a tepla. Žáci se ani v den exkurze nevyhnuli matematice a v rámci opakování si spočítali objem nádrže bioplynové stanice.

Počasí nám přálo a exkurze u žáků sklidila veliký úspěch.

Mgr. Veronika Buchtová

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft