I. základní škola

Fiktivní firma

/ redakce

V úterý 29. listopadu 2022 se žáci 9. ročníku zúčastnili soutěžního workshopu Prezentuj svoji firmu, který se konal na SOŠ Nové Město na Moravě, Bělisko…

Fiktivní firma

Žáci měli za úkol vymyslet fiktivní firmu, vyrobit plakát s upoutávkou, vytvořit prezentaci o své firmě a následně prezentaci předvést porotě i ostatním týmům. Z naší školy byly přihlášeny tři týmy. Za 9.A Vít Tomanec, Damián Rychtera, Denisa Černá a Veronika Plocková se svou firmou Chicco di Café, za 9.B Michaela Mužátková, Petr Hubáček, Jan Kaštánek a Daniel Kopper s firmou X-knives a za 9.C Barbora Haraštová, Veronika Bradáčová, Markéta Dobrovolná, Jakub Chroust a Kateřina Mikešová s firmou Otompotom.

Všechny týmy výborně spolupracovaly a nakonec předvedly skvělé výkony před porotou. Bodové ohodnocení bylo vysoké a rozdíly mezi jednotlivými týmy minimální. Naše „firmy“ obsadily krásné 4. (9.C), 3. (9.A) a 2. místo (9.B).

Soutěžícím gratulujeme a do budoucna přejeme hodně profesních úspěchů. Třeba se jim také podaří založit vlastní opravdovou firmu

PhDr. Radka Havlíčková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft