I. základní škola

Harmonizační dny 6. tříd

/ redakce

V novém školním roce čekala na šesťáky nejen nová třída, ale i noví spolužáci, noví kamarádi a učitelé…

Harmonizační dny 6. tříd

Aby se všichni lépe poznali a utužili svá nová přátelství, vydali se hned první týden v září se svými třídními učitelkami, speciální pedagožkou a metodičkou prevence na „harmonizační dny“ do Zubří.

Zde se z nich na dva dny stali malí indiáni, kteří statečně plnili různé úkoly, účastnili se seznamovacích aktivit a skládali indiánské zkoušky. A nejen to. Učili se, jak spolu komunikovat, spolupracovat, pomáhat si, pečovat o nově vzniklá přátelství, trávit volný čas.

Nechyběla ani zábava a večerní posezení u ohně s kytarou. S napětím byla očekávána indiánská stezka odvahy. Tu naštěstí všichni účastníci splnili na výbornou. Odměnou jim pak byl „indiánský glejt“, který potvrdil, že závěrečnou indiánskou zkoušku úspěšně složili a svému kmenu tedy neudělali ostudu.

Druhý den se naši indiáni – unavení, ale spokojení – vrátili zpět do svých domovů. Harmonizační dny žáky bavily, můžeme je tedy pokládat za vydařené.

Mgr. Barbora Stará

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft