Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

redakce  Sdílet článek na nebo
Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 6. 5. 2021 vláda ČR rozhodla, že i žákům 2. stupně z Kraje Vysočina bude od 10. 5. 2021 umožněno vrátit se do škol. Vím, že i vy jste netrpělivě čekali na toto rozhodnutí. Proto jsem vám prostřednictvím jednotlivých třídních učitelů hned ten den urychleně poslal osobním dopisem podstatné informace, které souvisejí se zahájením prezenční a rotační výuky v jednotlivých ročnících 2. stupně – abyste se mohli co nejdříve připravit (zajistit) potřebné náležitosti, které budou souviset s nástupem vašeho dítěte do školy. Z tohoto důvodu jsou na našich stránkách jen stručné informace.

Žáci 1.-5. ročníku pokračují i nadále v rotační výuce – ve stejném režimu jako dosud. Žáci 6.-9. ročníku budou mít tzv. rotační výuku (střídání celých tříd po týdnu) – jeden týden prezenční a druhý týden distanční výuku dle předem stanoveného rozdělení jednotlivých tříd.

Od 10. 5. 2021 – 19. týden – budou mít prezenční výuku dle platného rozvrhu žáci 6.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A a 9.B. Třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C a 9.C budou mít i nadále povinnou distanční výuku (ve stejném rozsahu jako dosud). Další týden dojde u těchto tříd k výměně distanční a prezenční výuky.

Děkuji všem za pochopení a věřím, že je to naposledy, co takto řešíme návrat našich žáků do školy. Přeji vám, ať jste hlavně zdraví.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy